Del

Modul 9a

Socialt arbejde med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier

Dette er et valgmodul, det betyder at du har mulighed for at vælge mellem dette modul eller tre andre, der omhandler henholdsvis udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap, udsatte voksne og endelig socialt entreprenørskab . På uddannelsen skal du have gennemført enten dette modul eller beskæftigelses-valgmodulet.

Dette modul skal ses i forlængelse af modul 5, der omhandler familier, børn og unge og socialt arbejde. Modulet har fokus på forvaltningsudøvelse og sociale foranstaltninger for familier, børn og unge. Du vil også skulle se på betingelserne og rammerne for det sociale arbejde med målgruppen samt de metoder, der bruges i indsatsen. Endelig vil du få viden om indsatsernes virkninger overfor de mennesker, der er målgruppen.

Undervisningen vil foregå gennem oplæg, dialog, gruppeopgaver, egenaktiviteter samt et feltarbejde i grupper, hvor du forventes at deltage aktivt i alle elementer.

Modulet bestås gennem en ekstern mundtlig prøve. Prøven bedømmes ud fra 7-trins skalaen.