Del

Økonomi

Grunduddannelserne hos Professionshøjskolen Absalon er uden brugerbetaling (dvs. statsfinansieret) gratis og SU-berettigende. Du skal dog beregne omkostninger til bøger, print, fotokopier og andre studiematerialer. Omkostningerne ligger på ca. 4.000-5.000 kr. pr. semester.

Derudover har du behov for at have adgang til internet, da informationer, undervisningsmaterialer mv. ligger på nettet.

Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Du har mulighed for at ansøge SU under din uddannelse. Du finder mere information om SU på www.su.dk, hvor du også kan søge om SU i minSU.
Derudover kan du også kontakte SU-medarbejderne på dit kommende uddannelsessted.

Uddannelsesstedet er forpligtet til at indberette til Styrelsen for Videregående Uddannelser, om du er studieaktiv, hvilket er forudsætningen for tildeling af SU.

Transportrabat

Har du brug for offentlig transport frem og tilbage til dit uddannelsessted og er du godkendt til SU, kan du søge om et ungdomskort til den kollektive trafik.

Med kortet får du:

  • Et periodekort hvor du  kan rejse mellem hjem og uddannelsessted/praktiksted

  • Et periodekort til kørsel alle ugens dage  i den kollektive trafik inden for det takstområde,du bor i.
  • Et rabatkort til kørsel med kollektiv trafik til børnetakst i de øvrige takstområder af Danmark.
  • 25-50 pct. rabat på togrejser, der krydser takstområder.

Bestil og læs mere om ungdomskortet her

Hurtig indgang til SU

Oplysninger og ansøgningsskema findes på SU-styrelsens hjemmeside www.su.dk.

SU-vejleder

Kontakt en af vores SU-vejledere, hvis du har spørgsmål til ansøgning om SU

SU

Skat og SU

SKAT har gjort det nemmere for dig at få styr på din skat, når du starter på SU, får job, søger legater og meget mere. Bliv klogere på skatten på skat.dk/unge.

Fra sommeren 2016 kommer der øgede krav om fremdrift på videregående uddannelser

Med de nuværende regler om studieaktivitet får studerende, der er forsinkede eller inaktive, stoppet udbetalingen af SU, når de er mere 12 måneder forsinket i deres uddannelse.

Studerende, der begynder på en ny videregående uddannelse 1. juli 2016 eller senere, må kun være 6 måneder forsinket i uddannelsen, før SU-udbetalingen stoppes.

I forbindelse med ændringerne af reglerne om studieaktivitet i forhold til SU afløses den nuværende studieaktivitetskontrol på uddannelsesstederne af en fuldt automatiseret studiefremdriftskontrol i Styrelsen.  Dette gælder kun studerende der starter efter 1. juli 2016.

Udbetaling af SU sker på baggrund af de ECTS-points eller lignende, som man har optjent. Det vil sige, at man sammenholder sit SU-klipforbrug med indberetninger fra de studieadministrative systemer om studiefremdrift målt i ECTS-point (eller tilsvarende).  Udbetalingen af SU stopper automatisk, hvis der ikke er registreret et tilstrækkeligt antal opnåede ECTS-points, det vil altså sige; hvis man er forsinket mere end 6 måneder i sit studie.