Del

Optagelse og adgangskrav

Den sundhedsadministrativ koordinatoruddannelse hos Professionshøjskolen Absalon optager hvert år studerende til studiestart 1. september. Falder den 1. i en weekend, er der studiestart den førstkommende mandag.

Kvote 1

For at kunne søge om optagelse gennem kvote 1 skal du have én af følgende eksamener:

 • Dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX) 
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF)

Med

 • Engelsk på C-niveau
 • Matematik eller Erhvervsøkonomi på C-niveau  eller Virksomhedsøkonomi på c-niveau

Kvote 2

For at søge om optagelse gennem kvote 2 skal du have:

 • En adgangsgivende eksamen, som gør dig optagelsesberettiget i kvote 1, men har yderligere kvalifikationer du gerne vil vurderes på.

eller

 • En relevant erhvervsuddannelse
  Generel kontoruddannelse
  Kontoruddannelse (med specialer)
  Social- og sundhedsassistent

 eller

 • En 3-årig erhvervsuddannelse 
  Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor, med

  • Engelsk C
  • Erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi C

eller

 • Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen med fag og niveauer svarende til Engelsk C-niveau og Matematik eller Erhvervsøkonomi C-niveau eller Virksomhedsøkonomi c-niveau - er du i tvivl om din eksamen er adgangsgivende, kan du læse mere her.

eller

 

 

Ansøgningsfrister

Kvote 1: 5. juli, kl.12.00

Her søger du alene på baggrund af adgangskvotienten fra din adgangsgivende eksamen (bemærk at der kan være specifikke adgangskrav).


Kvote 2: 15. marts, kl. 12.00

Husk at al eventuel dokumentation for f.eks erhvervsuddannelse, højskole og udlandsophold skal være modtaget inden denne dato.


Læs mere her om optagelse og adgangskrav

Studieprøven i dansk

Udenlandske ansøgere uden for Norden skal bestå Studieprøven i dansk som andetsprog for voksne udlændinge (afløser af danskprøve 2, før 2002) eller dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk (svarende til Dansk på A-niveau). Vi skal modtage dokumentation for bestået prøve senest den 5. juli.

Der kræves ikke studieprøven, hvis ansøgeren er dansk statsborger og har haft dansk ved den adgangsgivende eksamen, eller hvis det kan dokumenteres, at ansøgeren er opvokset som dansktalende. Det samme gælder ansøgere fra de nordiske lande, der har haft dansk, svensk eller norsk ved den adgangsgivende eksamen. 

Kontakt Optagelsen

Optagelsen på Professionshøjskolen Absalon
Tlf. 7248 1010

Telefonen er åben

Mandag: 10-12 og 13-15
Tirsdag: 10-12
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10-12 og 13-15
Fredag: Lukket
Mail: optagelse@pha.dk