Del

Studieaktivitet

På Sygeplejerskeuddannelsen har du pligt til at være studieaktiv og deltage i alle uddannelsens aktiviteter, som fremgår af studieaktivitetsmodellen og semesterplanerne.

Deltagelsespligten er for visse studieaktiviteter præciseret ved at stille krav om mødepligt. Mødepligt defineres som den studerendes pligt til at være tilstede i aktiviteter i uddannelsesforløbet, hvor der er mødepligt.

På sygeplejerskeuddannelsen er der mødepligt i de kliniske undervisnings-forløb svarende til et omfang på gennemsnitligt 30 timer om ugen. Ved de kliniske undervisningsforløbs begyndelse aftaler du med den kliniske underviser , hvilke aktiviteter der registreres fremmøde til. Dokumentation for opfyldt mødepligt er forudsætning for, at du kan gå til prøver, der vedrører læringsmålene for klinisk undervisning.

Studieaktivitetsmodel

Uddannelsen som professionsbachelor er en fuldtidsbeskæftigelse med mange forskellige studieaktiviteter.

Aktiviteterne varierer alt efter, hvilke fag og temaer, der undervises i og foregår ikke kun i et klasseværelse med en underviser foran en tavle.

For at vise hvordan et studium består af mange forskellige slags studieaktiviteter, bruger vi en grafisk model. Det er en model, som bliver brugt af alle landets professionshøjskoler. Modellen viser, hvor meget fire forskellige typer af studieaktivitet fylder i løbet af uddannelsen.

I en professionsbacheloruddannelse indgår følgende studieaktiviteter:

 • Forberedelse til undervisning
  Vi forventer, at du har læst alle tekster og andet materiale til hver undervisningsgang, at du har taget noter, og at du har gennemgået præsentationer, podcasts eller videoer, som underviseren har lagt på nettet.

 • Traditionel holdundervisning
  Her møder du op på campus sammen med dine medstuderende og gennemgår dit fags teori og viden.

 • Virtuel undervisning
  Her foregår undervisningen via en computer og du kan sidde f.eks hjemme og deltage i undervisningen eller gruppearbejdet

 • Forelæsninger

 • Praktiske øvelser
  Det kan være i brikserum, laboratorium, værksteder, musiklokaler, idrætshaller og lignende – alt efter din uddannelse.

 • Praktik/klinisk undervisning på et praktiksted eller et klinisk undervisningssted
  Her omsætter du dit fags teori til praksis.

 • Gruppe- og projektarbejde
  Her styrker du dine samarbejdsevner og din akademiske udvikling.

 • Eksamensforberedelse, mundtlige og skriftlige eksamener, eksamensprojekter og fremlæggelser  

 • Individuelle aktiviteter
  Det kan fx være udlandsophold, konferencer og netværk.

Fronter
Fronter er den digitale læringsplatform, som vi benytter i Professionshøjskolen Absalon. På Fronter finder du informationer og relevante dokumenter fra undervisere og dit uddannelsessted, ligesom du også har din egen plads, hvor du kan gemme undervisningsrelevante dokumenter. Derudover giver Fronter mulighed for, at du og dine medstuderende kan debattere og udveksle erfaringer i de forskellige fag.

Cxense Display