Del

For censorer, vejledere og praktiklærere

Her finder du række af informationer, blanketter og vejledninger, du som censor, klinisk underviser, praktiklærer eller praktikvejleder ved Professionshøjskolen Absalon kan få brug for.

Information til praktikvejledere

Vedrørende corona-situationen

  • Absalon arbejder på at flest mulige kan fortætte i praktik, der hvor det er muligt.
  • Absalon har kontaktet praktikstederne i Region Sjælland, herunder kommunerne, og opfordret dem til at tage studerende tilbage i praktik, hvis ikke det allerede er sket, og at igangsætte nye forløb efter planen.
  • Som studerende i en særlig risikogruppe skal man som udgangspunkt afholde sin praktik som planlagt, men bør ikke udsættes for oplagt smitterisiko.
  • I særlige tilfælde kan personer i øget risiko, på baggrund af en individuel og lægefaglig vurdering, fratages kravet om fremmøde i praktik. Dette afgøres på baggrund af en konkret lægefaglig vurdering, hvor alternative muligheder for omplacering til andre arbejdsforhold skal overvejes. Læs retningslinjer her
  • Bachelorprøver afholdes fysisk på campus.