Del

Praktikdokumenter

Kontrakt og jobbeskrivelse

Den studerende og praktikvirksomheden skal i fællesskab udfylde en kontrakt og jobbeskrivelse for praktikforløbet.

Dette skal gøres inden praktikstart.

Find kontrakt og jobbeskrivelse her

Praktikportefølje

I forbindelse med praktikforløbet, skal den studerende udarbejde en praktikportefølje. For at sikre et godt praktikforløb skal denne løbende udfyldes og afleveres til praktikkoordinator.

Praktikporteføljen indeholder en læringsplan, arbejdsopgavesedler, opfølgningsevaluering, en afsluttende refleksionsrapport og evaluering af praktikken.

Find praktikporteføljen her (er på vej)

Praktikhåndbog

På Leisure Management uddannelsen er der udviklet en praktikhåndbog med alt information vedrørende praktikken. Den er tiltænkt til de studerende, men som praktikvirksomhed kan den være relevant og spændende at læse, da den giver et godt indblik i alle praktikkens aspekter.

Find praktikhåndbogen her (er på vej)

Opfølgningsevaluering og afsluttende evaluering

Udover overstående dokumenter som den studerende er ansvarlig for, forventes det at praktikvirksomhederne deltager i en opfølgningsevaluering ca. 2 måneder inde i praktikforløbet samt en afsluttende evaluering af praktikforløbet og den studerende indsats.

Begge evaluering vil foregå som et elektronisk spørgeskema.

Alt efter behov, er det muligt at arrangere et opfølgningsmøde med praktikkoordinatoren fra Professionshøjskolen Absalon. Dette møde kan foregå telefonisk eller fysisk. Kontakt praktikkoordinator ved ønske om mere information.

Cxense Display