Del

Uddannelseskonsulent/klinisk vejleder sygeplejerskeuddannelsen

Her kan du finde al relevant information om praktik på sygeplejerskeuddannelsen i Professionshøjskolen Absalon.

Sygeplejerskeuddannelsen i Absalon er tilknyttet Praktikportalen.

Praktikportalen er en platform, som samtlige professionshøjskoler i Danmark og tilhørende praktiksteder skal anvende i forbindelse med praktikforløb.

Uddannelsesplaner (historiske)

Læs mere om praktikportalen

Praktikportalen anvendes til følgende forhold:

  • Information om, hvilken studerende praktikstedet modtager i kommende praktik.
  • Løbende information og dialog mellem praktiksted og Professionshøjskolen Absalon.

Alle uddannelseskonsulenter/uddannelseskoordinatorer bør have modtaget en mail fra Professionshøjskolen Absalon som giver anvisninger til, hvorledes man får adgang til Praktikportalen.

Har man ikke modtaget mail fra egen uddannelseskonsulent om, at man er oprettet på praktikportalen, skal man rette henvendelse til uddannelseskonsulenten i egen kommune eller region Sjælland. Alternativt kan man rette henvendelse til studieadministrationen i Absalon på mail: praktikportal@pha.dk