Del

Tilmelding og ansøgningsfrist

Du skal tilmelde dig valgfag på den uddannelsesinstitution, hvor du ønsker at tage valgfaget. Samtidig skal du udfylde en valgfagsplan på din uddannelsesinstitution, hvor sammensætningen af dine valg fremgår. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt et enkelt valgfag er relevant for dig, skal du søge vejledning i din uddannelse.

Der er åben for tilmelding i henholdsvis uge 42-43 (valgfag kommende forår) og uge 12-13 (valgfag kommende efterår).

Tilmeldingsblanketten til Professionshøjskolen Absalon's valgfag finder du ved beskrivelsen af det enkelte valgfag.

Det er vigtigt, at du læser valgfagsbeskrivelserne grundigt, inden du vælger valgfag, da valgfaget kan rette sig mod særlige sundhedsprofessioner, eller der kan være udgifter eller transport forbundet med valgfaget.

Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb, og kun i særlige tilfælde er det muligt at få dispensation til at skifte valgfag. Dette skal aftales i samarbejde med en ansvarlig fra din uddannelse.

Betaling
Der er ikke kursusafgift ved valgfag, men du skal selv afholde eventuelle udgifter til kopi/print, transport og bolig i forbindelse med valgfag.

Bevis for gennemført valgfag
Den udbydende institution sender bekræftelse på gennemført valgfag med angivelse af valgfagets titel og
indhold (på dansk og engelsk) samt ECTS-point til din uddannelsesinstitution.

Cxense Display