Del

Ansatte på Campus Næstved

Uddannnelsesservice

Maj-Britt Lund Petersen Studiesekretær
Dorthe Mia Langholz Studiesekretær
Sussi Bea Jensen Administrativ medarbejder
Heidi Vesterskov Administrativ medarbejder

Undervisere på administrationsbacheloruddannelsen

Undervisere på Bioanalytikeruddannelsen

Undervisere på ergoterapeutuddannelsen

Undervisere på Fysioterapeutuddannelsen

Undervisere på sygeplejerskeuddannelsen