Del

Ansatte på Campus Næstved

Uddannnelsesservice

Maj-Britt Lund Petersen Studiesekretær
Dorthe Mia Langholz Studiesekretær
Charlotte Pia Nielsen Administrativ medarbejder
Sussi Bea Jensen Administrativ medarbejder

Undervisere på administrationsbacheloruddannelsen

Undervisere på Bioanalytikeruddannelsen

Undervisere på ergoterapeutuddannelsen

Undervisere på Fysioterapeutuddannelsen

Undervisere på sygeplejerskeuddannelsen