Del

Få masser af nye venner på Campus Næstved

Campus Næstved sørger ikke blot for gode lokaler og kompetente undervisere, du kan også få en helt ny vennekreds i løbet af dit studie.

Mange studerende kommer langvejs fra og har nu fået et kollegieværelse eller en ungdomsbolig i Næstved, hvor de måske ikke kender et øje.

De studerendes råd Campus Næstved (NSR)

NSR består af studerende fra de fire uddannelser, som typisk er udpeget af medstuderende eller som har meldt sig som interesseret. NSR har tæt samarbejde med tutorerne på de respektive uddannelser samt festudvalget på Campus Næstved.

NSR er Campus Næstveds lokale studerendes råd, der i samarbejde med Professionshøjskolen Absalons DSR (de studerendes råd) har til formål at udvikle og understøtte studiemiljøet lokalt og på tværs af institutionen. Rådet er rådgivende og høringspart for ledelsen i spørgsmål, der har relevans og betydning for de studerende.

Der er afsat midler centralt og lokalt til arbejdet i de studerendes råd. Der stilles lokaler til rådighed for rådet, ligesom campusledelsen understøtter arbejdet ved at udpege en sekretær og ledelsesmæssig kontakteperson.

NSR er organiseret, så der er en koordinator, som er kontaktperson til ledelsens kontaktperson.

Møder afholdes efter behov i hhv. NSR og med ledelsen – dog tilstræbes det, at der afholdes mindst 2 møder pr. semester i hhv. NSR og mellem NSR og campusledelsen.

Fredagsbar og fester

Gå i fredagsbaren og deltag i Campus Næstveds fester, så lærer du hurtigt mange at kende - ikke kun fra dit eget hold, men også fra de andre årgange og de tre øvrige uddannelser.

Det skaber en rigtig god stemning, når man mødes i kantinen eller på gangene - og en god stemning er vigtig for, at man trives med sit studie.

Tutorer

Campus Næstved har ansat nogle studerende fra de fire uddannelser i nogle timer hver uge som supplement til studievejledningen. Tutorerne vejleder blandt andet i forbindelse med etablering af studiegrupper, eksamensforløb, studiemæssige spørgsmål af forskellig karakter og meget mere. Tutorene har tavshedspligt i relation til personlige henvendelser.

Tutorerne deltager også i afvikling af informationsmøder og åbent hus-arrangementer, ligesom det også er tutorerne, der tager imod besøgende fra gymnasier.

Cxense Display