Del

AnkerhusVennerne

Foreningen AnkerhusVennerne, der blev oprettet i 1998, havde til formål at være bindeled mellem Ankerhus Seminarium og tidligere studerende fra seminariet og elever fra det tidligere Ankerhus Husholdningsskole. Foreningen havde sin rod i "Elevforeningen Ankerhus", der blev stiftet i 1912.

Ansatte, tidligere ansatte, enkeltpersoner, ægtepar, virksomheder, institutioner, foreninger mv. med interesse for seminariets arbejde og stedet Ankerhus kunne også være medlemmer af Ankerhusvennerne. Som medlem kunne man holde sig orienteret om det, der skete på Ankerhus, og være med til at slutte op om seminariet.

AnkerhusVennerne indbød hvert år til årsmøde på Ankerhus, hvor der var generalforsamling, jubilæumssammenkomster, frokost m.v.. Og sendte hvert år sine medlemmer Ankerhus Seminariums årsberetning. Desuden to gange årligt et nyhedsbrev om seminariets virksomhed.

På generalforsamlingen i 2009 blev det besluttet at nedlægge foreningen, idet nye dimittender var til en anden form for netværk end foreninger. Endvidere blev det besluttet at den siddende bestyrelse overdrog de resterende midler, jf. foreningens vedtægter, til drift og vedligeholdelse af Magdalene Lauridsens mindestuer.

Foreningens medlemmer ønskede, at der fortsat inviteres til jubilarmøde på Ankerhus en gang om året, og det forsøges imødekommet. Endvidere arbejdes der videre med brug af elektroniske netværk for at bevare kontakten med uddannede på Ankerhus.