Del

Faglige vejledere kan skabe engagement hos både lærere og elever

Faglige vejledere spiller en nøglerolle, når der skal opbygges professionelle læringsfællesskaber, der både giver større arbejdsglæde, bedre undervisning – og gladere og mere engagerede elever.

Jørgen Haagen Petersen, der blandt andet underviser naturfagsvejledere på Absalon i Roskilde, har fordybet sig i, hvordan man kan få mest mulig glæde af de faglige vejledere, og hvordan man kan skabe de bedste rammer for deres arbejde.

I denne udgave af Center for Skole og Lærings podcast ’Didaktisk, praktisk, go’’, taler han med specialkonsulent Henriette Mortensen om emnet.

Du kan læse tre af podcastens pointer her:

1. Naturfagsvejledere er med til at styrke undervisningen på STEM-området

En af krumtapperne i at skabe bedre undervisning indenfor naturfagsområdet er naturfagsvejlederne. Derfor satses der i de her år på, at der uddannes naturfagsvejledere, så de findes på alle skoler i regionen.

Det overordnede mål med vejlederne er at vække elevernes interesse for naturvidenskab og samtidig opbygge professionelle læringsfællesskaber, hvor lærerne arbejder tæt sammen om at udvikle undervisningen. På den måde kan lærerne løfte hinandens undervisningskompetencer, og det er med til at give en større arbejdsglæde, fordi eleverne oplever, at undervisningen bliver mere sjov og spændende. 

2. Vejlederne skal skabe bedre rammer – ikke bestemme over kollegaerne

En udfordring, som vejlederne ofte støder på, er et manglende mandat overfor både kollegaer og ledelse.

Nogle lærere kan måske tænke, at vejlederne ikke skal komme og bestemme over deres undervisning – men det er heller ikke intentionen med vejlederne.

Vejledernes opgave er at skabe gode rammer for undervisningen, som kommer lærerne til gode. Det kan for eksempel bestå i at sætte lærerne sammen, så de kan inspirere hinandens undervisning og tale om de udfordringer, de for eksempel oplever i deres egen undervisning i naturfag.

Vejlederens rolle er derfor også at hjælpe lærerne med at tænke undervisningen på en ny måde. Lige nu er der en bevægelse i undervisningen fra en emnetænkning til en kompetencetænkning, og den bevægelse er meget kompliceret, for det definerer lærerrollen på en helt ny måde, og det kan være svært at arbejde med alene. Men er man sammen med andre, kan man hjælpe hinanden. 

3. Det organisatoriske skal være i orden

Vejlederens arbejde kræver, at der er opbakning fra ledelsen, og at der er organisatorisk fokus på, hvordan de bedste rammer skabes for lærerne.

Der skal for eksempel sørges for, at lærerne har nogle tidspunkter, hvor de kan mødes og tale om de her ting sammen, og at de har mulighed for at være med i hinandens undervisning, hvor de kan prøve ting af.

Derfor skal naturfagsvejlederen være god til at gå ind og argumentere overfor ledelsen og kollegaer, hvorfor det her er vigtigt. Og så skal de være gode til at komme med ideer til, hvordan det kan gøres, så det også økonomisk er bæredygtigt, for det er ofte en reel udfordring.

Et værktøj til det er for eksempel at lave en kontrakt mellem naturfagsvejlederen og skolelederen, så der er et overblik over, hvad målet er på kort og på langt sigt. Sådan en kontrakt kan også være med til at give vejlederen rygstøtte overfor kritiske kollegaer, som ikke umiddelbart kan se meningen med vejlederens arbejde. 

____________

Lyt til Absalons podcast – ’Didaktisk, praktisk, go’’ – hvis du vil høre flere pointer om, hvordan lærere og elever kan få glæde af de faglige vejledere.

Få kompetencer og viden til at øge kvaliteten af undervisningen og vejledningen i skole og uddannelse
Er du eller ønsker du at blive faglig vejleder på din skole? Med en vejlederuddannelse kvalificeres du til varetagelse af vejlederens mangeartede…
Didaktisk, praktisk, go'
Sammen med eksperter og fagprofessionelle fra skoleområdet og lærergerningen, dykker vi ned i spændingsfeltet mellem teori og praksis for at give…