Del

Indsigt i det fælles sprog på akutafdelingen kommer både personale og patienterne til gode

”De er langt mere trygge ved den hele opgave og har opnået et fælles sprog, som kommer både akutafdelingen og patienterne til gode,” siger Jesper Skovgaard Gaasedal, som er Afdelingssygeplejerske på akutafdelingen på Slagelse Sygehus, efter en række fysioterapeuter har deltaget i et 3-dages kursus i akutfunktioner for Fysioterapeuter afholdt af Professionshøjskolen Absalon.

Arbejdsopgaverne for fysioterapeuter på landets hospitaler ændrer sig i disse år. På Slagelse Sygehus skal fysioterapeuterne helt konkret overtage DVT-opgaver (dyb venetrombose) på akutafdelingen, som tidligere er blevet varetaget af akutsygeplejerskerne. Derfor er der, i samarbejde med, Professionshøjskolen Absalon, udviklet et 3 dages kursus med titlen ”Akutfunktion for fysioterapeuter”. Kurset er en del af en større kompetence plan, hvor der i mange måneder også her indgået anden kompetenceudvikling, som fx flere-dags ultralydsscanning undervisning, en basis intro til DVT, farmakologi, interne procedurer, litteratursøgning/læsning, følgevagter med Akutsygepleje samt håndtering af delelementer af DVT håndteringer.

På kurset er fysioterapeuterne undervist i blandt andet klinisk beslutningstagen, ABCDE-principperne og koordinering i komplekse tværgående arbejdsprocesser, gennem faglige oplæg, inddragelse af kursisterne i undervisning ved refleksionsøvelser, samt gennem simulationstrænings med udgangspunkt i konkrete scenarier.

De deltagende har dermed opnået viden om teorier og begreber, samt fået udviklet deres kompetencer i forhold til bl.a. kommunikation og teamledelse. 

At fysioterapeuter fra Slagelse Sygehus har opnået nye kompetencer har afdelingssygeplejerske Jesper Skovgaard Gaasedal på akutafdelingen allerede nu bemærket ”Vi oplever en forbedret arbejdsgang på akutafdelingen og et endnu bedre samarbejde på tværs af professioner, blandt andet fordi vi i højere grad ’taler samme sprog’”. Overfysioterapeut Kim M. Poulsen har på forhånd ønsket, at de deltagende fysioterapeuter skulle have en bred indføring i akutfunktioner, og derfor var det naturlige valg, at kontakte Center for sygepleje på Professionshøjskolen Absalon.

Samarbejdet med Absalon

Samarbejdet med Professionshøjskolen Absalon, har givet Slagelse Sygehus mulighed for at opkvalificere fysioterapeuterne til at varetage nye og tværfaglige opgaver på akutområdet.

Især kursets simulationsøvelser blev oplevet som særligt lærerige af kursisterne, som også i deres evaluering generelt vurderede særdeles relevant litteratur og dygtige undervisere.

Overfysioterapeut på Slagelse Sygehus Kim M. Poulsen, er slet ikke i tvivl; der er stort potentiale i at udvikle akut-faglige kompetencer hos både fysioterapeuter og ergoterapeuter i fremtiden. Han peger, sammen med afdelingssygeplejerske Jesper Skovgaard Gaasedal på, at det er vigtigt at forventningsafstemme med de deltagende terapeuter på kurset. Fysioterapeuterne skal nemlig ikke være eksperter i eksempelvis at tolke et EKG – de skal lære hvad der er relevant i situationen, og få større indsigt i det fælles sprog på akutafdeling, som uden tvivl vil komme både akutafdelingen og patienterne til gode.

Lige nu overvejer fysioterapien på Slagelse Sygehus, i samarbejde med Absalon, at afholde en fælles workshopdag med fokus på simulationsøvelser. En workshopdag som kan bidrage til at sætte den nye viden i spil, i forhold til den konkrete nye praksis, som fysioterapeuterne efter endt kursus, oplever i dag på akutafdelingen. 

Hvad siger fysioterapeuterne selvevaluering før og efter kurset ’Akut funktion for fysioterapeuter?

Samtlige deltagere på kurset har vurderet deres kompetencer før og efter kurset og det ses at læringsudbyttet har været stort. På specielle elementer, som eksempelvis forståelse af ABCDE-principperne og situationsvurdering, har progressionen været særlig stor, fortæller Overfysioterapeut Kim M. Poulsen og afdelingssygeplejerske Jesper Skovgaard Gaasedal er enig: ”Man kunne måske tænke før kurset, hvad ved fysioterapeuter om akut funktioner – men den bekymring er efter kurset gjort til skamme!”

Få kompetencer og viden til at varetage specialiserede funktioner af høj kompleksitet på det sundhedsfaglige område.