Del

Kunstig intelligens kræver et menneskeligt blik

Computere kan analysere data i det uendelige, og i mange tilfælde kan det være et nyttigt redskab i arbejdet med offentlig forvaltning. Men det kræver, at der er stærke fagprofessionelle med til at sætte retningen.  

Allerede da de første computere blev udviklet, opstod ideen om kunstig intelligens, hvor computere kunne erstatte mennesker og overtage deres arbejde.

Men hvad er kunstig intelligens egentlig, hvad kan det bruges til – og hvordan bruges det i dag i den offentlige forvaltning?

Det forsker Tomas Skov Lauridsen, adjunkt på Center for Socialt Arbejde og Forvaltning, i.  

I Absalons podcast 'Socialt arbejde i praksis' fortæller Thomas Skov Lauridsen om, hvad kunstig intelligens kan bruges til, og hvordan fagprofessionelle skal forholde sig til det. 

Du kan læse tre pointer fra podcasten her:

1. Hvad er kunstig intelligens?

En form for kunstig intelligens, der bliver mere og mere udbredt, går under fællesbetegnelsen machine learning.

Ideen er her, at systemerne træner sig selv til at kunne udføre en bestemt funktion – i stedet for den mere traditionelle form for kunstig intelligens, hvor vi programmerer systemerne til at gøre noget bestemt.

Nogle steder i det offentlige er man langt fremme med den form for kunstig intelligens. Eksempelvis Erhvervsstyrelsen bruger kunstig intelligens til at overvåge og finde fejl i moms og momsindberetning.

I kommunerne har der også været mere eller mindre succesfulde forsøg med brugen af kunstig intelligens, og der er blevet arbejdet med, hvad der egentlig sker, når vi bruger kunstig intelligens i den offentlige forvaltning. Faktisk ved man ikke, hvad effekten er: Vil det skabe en masse værdi, eller er det et stort sort hul at hælde investeringer ned i? Og hvad er vi rent etisk villige til at lade maskinerne gøre?

2. Hvilken slags opgaver kan løses ved hjælp af kunstig intelligens?

På længere sigt kan den kunstige intelligens for eksempel bruges steder, hvor der skal behandles meget data, og hvor der er en systematiseret praksis. Her kan kunstig intelligens bruges til automatisering af første skridt af sagsbehandlingen.

Det princip vi arbejder ud fra, i hvert fald i Europa, er at den ikke må træffe endelige administrative afgørelser.

Maskinerne kan analysere en masse data billigt, men du skal vide, hvad maskinen gør, før du kan tage stilling til om de analyser, de kommer med, er skidt eller kanel.

Det gode scenarie er, at vi får en mere gennemsigtig offentlig sektor, der ledes bedre, fordi der kommer bedre ledelsesinformation.

Skrækscenariet er derimod en offentlig sektor ledet af en helt masse meningsløs data, der styrer ledelsesbeslutningerne, uden man helt ved, hvorfor det her data er vigtigt.

Derfor handler det om at kende sig selv som organisation, og vide hvad kernen er i det man gør – og ud fra det vurdere, hvad den kunstige intelligens kan hjælpe med. 

3. Hvad er væsentlige udfordringer, man som fagprofessionel skal være opmærksom på?

Der er nogle helt grundlæggende juridiske spørgsmål omkring, hvor meget man kan bruge maskinens data, og hvornår man læner sig for meget op ad den kunstige intelligens. Kan den for eksempel lave skøn? Hvad er det egentlig, man må og ikke må bruge af data fra maskinen til, når der skal træffes afgørelser? Derfor stiller brugen af den kunstige intelligens krav til den fagprofessionelles kompetencer.

På samme måde er det vigtigt at forstå, at de her systemer udelukkende forholder sig til de data, de får. Det vil sige, at de kan ikke se noget som helst, der ikke er i deres data. Maskinen ved for eksempel ikke, hvad en arbejdsløs er. For den er arbejdsløshed bare endnu en variabel. Her bliver den fagprofessionelles faglige skøn igen vigtigt, så der træffes de rigtige beslutninger. 

_________________

Du kan lytte til Absalons podcast 'Socialt arbejde i praksis', hvis du vil høre flere pointer omkring skole, uddannelse og anbragte børn.

Bliv klogere på hvordan den offentlige sektor forstår digitaliseringsprojekter og få værktøjer til, hvordan du udnytter brugeres og borgeres…
5. okt. - 17. dec. 2021
Få indsigt i de juridiske regler for god sagsbehandling og øvelse i at anvende reglerne i praksis.
Opnå forståelse for muligheder og udfordringer i det tværprofessionelle samarbejde samt redskaber og kompetencer til koordinering og udvikling af det…