Del

Læring skal give værdi både for den enkelte og for hele organisationen

Hvis den viden, som medarbejdere får gennem kompetenceudvikling, for alvor skal komme i spil, kræver det, at det tænkes på en ny måde. Absalon har oplevet en stigende efterspørgsel på sine nytænkende kompetenceudviklingsforløb, der favner både de enkelte medarbejdere og hele organisationen.

Efteruddannelse skal ikke kun dække et individuelt behov hos den enkelte medarbejder, men være til gavn for hele organisationen.

”Hos Absalon oplever vi i stigende grad, at vores rekvirenter gerne vil have kompetenceudvikling, de lettere kan implementere i hele organisationens hverdag,” siger Kirstine Sandø Højland, der er chefkonsulent hos Center for Socialt Arbejde og Forvaltning på Absalon.

”Man har fået større fokus på, at det ikke bare er en enkelt medarbejder, der kommer på kursus, for uden organisatorisk forankring er det svært at få brugt det, man har lært i hverdagen,” forklarer hun.

Det handler om organisatorisk læring, og det er et område, Absalon har stor erfaring med. For mange kræver det dog, at man skal tænke efter- og videreuddannelse lidt anderledes end tidligere.

”Hos Absalon oplever vi, at udbyttet og effekten af kompetenceudvikling er størst, når kommuner og andre offentlige instanser tilrettelægger et kompetenceudviklingsforløb for hele medarbejdergruppen i stedet for, at det kun er en enkelt medarbejder der kommer på efteruddannelse, og at det på den måde bliver løsrevet fra resten af organisationen.”

Kirstine Sandø Højland har blandt andet været med til at lave den slags skræddersyede kompetenceudviklingsforløb for ATP, Rigspolitiet og forskellige kommuner. 

Fleksible forløb

Samtidig med at forløbene skræddersyes, arbejder Absalon meget med, at undervisningsformen er fleksibel og tilrettelagt efter kundens behov.

”Alle organisationer er forskellige og har forskellige behov. Derfor tilbyder vi at tilrettelægge undervisningen i forskellige formater og der, hvor det giver bedst mening – hos os eller dem, online eller fysisk eller en kombination af det hele,” fortæller chefkonsulent Kirstine Sandø Højland.

For eksempel er det ikke ualmindeligt, at en organisation ønsker et efteruddannelsesforløb, hvor undervisningen finder sted lokalt på arbejdspladsen, eller på et campus tæt på, så medarbejderne slipper for transporttid.

En anden løsning, som Absalon har gode erfaringer med, er, at forløbet tilrettelægges sådan, at medarbejderne er til undervisning uden for almindelig arbejdstid, hvis det er det, der fungerer bedst for den pågældende organisation og medarbejdergruppe.

”Et af de forløb, der for eksempel tilbydes, er den administrative koordinatoruddannelse. Her har vi lavet et forløbet med kun to fremmødedage og så er resten online, fordi både vi og vores kunder i forbindelse med corona-krisen har oplevet fordelene ved ”blended learning”, hvor vi kombinerer almindelig undervisning med online undervisning.” 

Absalon bygger bro, hvis I ikke er nok

En meget almindelig udfordring for de enkelte organisationer eller kommuner, er at få samlet nok medarbejdere med det samme behov for efteruddannelse eller videreuddannelse. Men også her kan Absalon hjælpe.

”Hvis man ikke selv er nok medarbejdere, kan det nogle gange være nødvendigt, at man spørger nabokommunen, om de er interesserede i samme kompetenceudvikling, så man sammen kan lave et hold, der får et skræddersyet forløb hos Absalon. Kontakten og koordineringen er selvfølgelig også noget, vi tilbyder at stå for,” forklarer Kirstine Sandø Højland.

Selvom Absalon meget gerne hjælper med koordineringen, så kan medarbejderne med fordel også bruge deres eget netværk og for eksempel gå gennem HK.

 

Lokal forankring

Nogle af dem Absalon har hjulpet med at gå sammen om et kompetenceudviklingsforløb på tværs kommunegrænser er Lolland, Vordingborg Kommune og Guldborgsund Kommune. Her sammensatte Absalon i samarbejde med kommunerne en fuld diplomuddannelse i offentlig forvaltning, blandt andet i forhold til at sikre, at uddannelsens valgfag matchede kommunernes behov.

Da kommunerne havde fælles behov, men hver især ikke nok der skulle efteruddannes, så hjalp Absalon med at bygge bro og gøre det muligt for medarbejderne at tage diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration i Nykøbing Falster.

”Vi tilrettelagde uddannelsen, så den var lokalt forankret med udgangspunkt i nærområdets udfordringer, og lige præcis de problemstillinger, som de sydsjællandske kommuner ønskede at arbejde med,” fortæller Kirstine Sandø Højland og fortsætter:

”Resultatet var engagerede medarbejdere, der opnåede kompetencer, der konkret kunne bruge i en travl hverdag. Og det er netop det, der er centralt med den organisatoriske læring.”

Klar til fremtiden med kompetenceudvikling
9. august 2019
Gamle arbejdsopgaver forsvinder med digitaliseringen, og et behov for mere akademisk tænkning lurer i…
Stor interesse for lokalt forankret videreuddannelse
15. august 2018
Til efteråret vil det for første gang være muligt for administrative medarbejdere på Sydsjælland at tage…
"Videreuddannelse er næste skridt i karrieren"
5. juni 2018
Det giver rigtig god mening at videreuddanne sig - især i sit nærområde, lyder meldingen fra to…