Del

Modydelser baner vej for bæredygtig turisme

Det handler om, at alle parter giver og tager, når vi taler om modydelser i turismedanmark. På den måde kan vi begynde at samarbejde om turismen på en ny og bæredygtig måde, som kommer alle til gavn.

En tjeneste er en anden tjeneste værd. Sådan kan mantraet lyde for modydelser i turismen i Danmark.

For når vi taler om turisme, så kan der være en stor værdi i at inddrage lokale spillere, som for eksempel iværksættere eller lokale ildsjæle, når nye tilbud skal udvikles for at trække turisterne til.

Målet er at skabe en form for bytteøkonomi baseret på modydelser, hvor alle de involverede får en gevinst, og som samtidig er bæredygtig.

Men arbejdet med modydelserne kræver, at alle er med på, hvordan de skal arbejde sammen – og hvad det egentlig vil sige at bruge modydelser i samarbejdet.

I denne udgave af Absalons podcast Turisme med Vilje taler Peter Franklin Würtz, EVU-ansvarlig og underviser på Leisure Management-uddannelsen, med Julia Bjerre Hunt, der er adjunkt samme sted.

Julia Bjerre Hunt har som konsulent arbejdet med, hvordan samskabelse foregår mellem blandt andet civilsamfundet, frivillige og det offentlige, og hun kan derfor fortælle en masse om, hvad modydelser går ud på, og hvilke perspektiver der i det i forhold til turisme.

Du kan læse tre af podcastens pointer her:

1. Ressourcer er en central modydelse

Ressourcer tænkes ofte som noget der handler om penge eller om arbejdskraft, men når vi taler om modydelser, så er der meget andet at hente.

Det handler om at se på, hvad der kunne være en ressource for andre. Hvad er det, jeg tager for givet, som andre ikke har til rådighed, og som de savner? Har jeg for eksempel en masse tomme lokaler til rådighed, som de – i målgruppen –kunne få glæde af? Dem kan de få lov til at bruge, og til gengæld kan de for eksempel give deres mening til kende om en sag, som jeg kan blive klogere af. 

2. Modydelser kan give adgang til unik viden

Selv den skøreste person, der ingen penge har, ved en masse om noget, eller har adgang til netværk, som for andre kan være vanskelige at komme ind i.

Det betyder, at det med modydelserne bliver muligt at få adgang til en viden, som ellers ville være meget vanskelig at få fat i. Det kan være med til at belyse de vinkler, man selv er blind for og være med til at nedbryde barrierer i forhold til målgrupper og emner, man selv er langt fra.

3. Værdien er i det autentiske

Det er vigtigt, at modydelserne er autentiske og oprigtige, for ellers forsvinder deres værdi. Det handler altså ikke om, at man siger noget, fordi man er sponsoreret influencer, men fordi man er oprigtigt interesseret i emnet og vil dele ud af interessen.

Det kunne for eksempel være fordi, man er stolt over det sted, hvor man bor, og gerne vil fortælle omverdenen, hvor fedt stedet er.

Derfor er det også vigtigt, at der ikke kommer for mange branding-eksperter med i arbejdet med modydelserne, men at det bliver givet frit, så det autentiske bevares, og de tværgående modydelser kan opstå.
____________

Du kan lytte til Absalons podcast – Turisme med Vilje –hvis du vil høre flere pointer om, hvordan man kan arbejde med modydelser i turismebranchen.

Vil du have viden, inspiration og info om relevante efter- og videreuddannelsestilbud? Så tilmeld dig vores faglige nyhedsbrev om LEISURE MANAGEMENT på phabsalon.dk/videreuddannelse/bliv-opdateret, så får du automatisk nyt direkte i din indbakke.

Læs mere om efter- og videreuddannelse inden for leisure management industrien.