Del

Ordblindhed kræver systematisk tilgang

På mange skoler undervurderes det i høj grad, hvor vigtigt det er at give ordblinde børn den rigtige støtte. Men med den rigtige systematiske indsats, og vidende nøglepersoner, kan vi komme langt.

I skolen er skriftsproget både et mål for undervisningen og et redskab som er nødvendigt at kunne bruge.

Derfor er det helt centralt, at vi arbejder med ordblinde børns læring, så den understøttes bedst muligt og på den måde får tillid til deres egne evner og muligheder.

I første afsnit af Center for Skole og Lærings nye podcast ’Didaktisk, praktisk, go’’, kan du blive klogere på arbejdet med ordblindhed på skolerne.

Trine Skov Jensen, specialkonsulent på Absalon, har haft adjunkt Stine Fuglsang Engmose i studiet til en faglig snak om emnet.

Stine Fuglsang Engmose er blandt andet underviser på læsevejleder- og ordblindelæreruddannelsen og har lavet en afhandling om den tidlige skriftsproglige udvikling, og hun ved derfor en masse om arbejdet med ordblindhed i skolen.

Du kan læse tre af podcastens pointer her: 

1. Manglende støtte går ud over børnenes fremtid

Hvis de ordblinde børn ikke får den rigtige hjælp og støtte, kan konsekvensen være, at de for eksempel har svært ved at gennemføre deres ungdomsuddannelse. Ser vi ind i voksenlivet kan det også have store konsekvenser for for eksempel deres indkomst og for deres psykologiske trivsel.

Dette gælder specielt for de børn, der kommer fra mindre ressourcestærke hjem, og derfor er det vigtigt at hjælpe børnene tidligt og på den rigtige måde.

Der kommer hele tiden mere viden om, hvordan vi kan hjælpe børnene bedst, og blandt andet arbejder professionshøjskolerne med problematikken. 

2. Nøglepersoner skal have tid og opbakning

Noget som er meget effektivt i arbejdet med ordblindhed, er når skolerne har en nøgleperson – en læse- og ordblindevejleder – som arbejder systematisk med at støtte de ordblinde, og som har en masse viden, som både lærerne og forældrene kan bruge.

Her er det vigtigt, at nøglepersonen har både viden om ordblindhed og tid til at arbejde med det, og at der er opbakning fra ledelsen til arbejdet. Der er en stor kompleksitet på området, og det er vigtigt, at nøglepersonen kan give støtte til børnene, uanset hvor de er i deres skolegang.

For eksempel har børnene i indskolingen brug for støtte til at tilegne sig skriftsproget, og senere i deres skolegang skal de bruge støtte til, hvordan de kan deltage i undervisningen. Her er skriftsproget et mere og mere vigtigt redskab i undervisningen, der nærmest er en naturlig forudsætning for at kunne være med. 

3. Forskellige rolle i forskellige faser

Ligesom vejlederen har læreren og forældrene også forskellige roller i de forskellige faser i børnenes skolegang.

For eksempel arbejder forældrene i indskolingen meget med børnenes selvstændige læsning, men når de kommer til mellemtrinnet skal de blandt andet arbejde med læse- og skriveteknologier med deres børn. Dette skift kan godt være forvirrende, og derfor er det vigtigt, at nøglepersonen er med inde og støtte, så forældrene forstår, hvad det er, der skal ske med børnene. På den måde understøttes børnene bedst muligt, så de lærer så meget som muligt. 

____________

Lyt til Absalons podcast – ’Didaktisk, praktisk, go’’ – , hvis du vil høre flere pointer om, hvordan du kan arbejde med ordblindhed.

Få kompetencer og viden til at øge kvaliteten af undervisningen og vejledningen i skole og uddannelse
Læs til ordblindelærer og få indgående viden og konkrete værktøjer til arbejdet med de ordblinde elevers særlige læringsudfordringer.
24. aug. - 7. dec. 2021
Læs til læsevejleder eller ordblindelærer og bliv inspirator for udvikling af sprogtilegnelse i skolen.
Hvis du savner viden om dysleksi og arbejdet med denne elevgruppe i grundskolen, så klæder modulet dig på til det
24. aug. - 7. dec. 2021
Hvis du er nysgerrig på hvordan du kan bruge læse- og skriveteknologi i det inkluderende arbejde med elever i dysleksi, så er dette modulet for dig. …
Didaktisk, praktisk, go'
Sammen med eksperter og fagprofessionelle fra skoleområdet og lærergerningen, dykker vi ned i spændingsfeltet mellem teori og praksis for at give…