Del

Sådan lykkes de ’faglige fyrtårne’

De skal inspirere og understøtte deres kollegaer og være med til at skabe en mere refleksiv hverdagspraksis i daginstitutionen og dagplejen. Men rollen som fagligt fyrtårn byder også på dilemmaer og udfordringer, der kræver at ledelse, fyrtårne og kollegaer teamer up omkring den fælles opgave.

Faglige fyrtårne i dagtilbud spiller en central rolle, når den styrkede pædagogiske læreplan skal realiseres.

Men hvordan er det egentlig at være udpeget til fagligt fyrtårn, hvilke rolle spiller de, og hvad er mulighederne og dilemmaerne, de står overfor?

Det har Pia Beier Lund, der er chefkonsulent ved Center for Pædagogik på Absalon, undersøgt. Resultatet kan man læse i den reviderede udgave ”Den styrkede pædagogiske læreplan”. Bogen udkommer i oktober 2020.

I denne uges udgave af Absalons podcast PædTalks, fortæller Pia Beier Lund om noget af det, hun er kommet frem til i sit arbejde med de faglige fyrtårne.

Her er tre pointer fra samtalen:

1. Hvad er fyrtårnets rolle ?

De faglige fyrtårne skal være med til at understøtte udvikling og læring blandt deres kollegaer i dagtilbuddet. Målet er at skabe de bedst mulige læringsmiljøer for både de voksne og for børnene – og realisere de pædagogiske intentioner i læreplanen.

Fyrtårnets rolle er blandt andet at samarbejde med deres kollegaer og deres ledelse om at arbejde helhedsorienteret med de forskellige læreplanstemaer. Fyrtårnene kan have mange forskellige roller. De kan arbejde med sigte på at  vejlede, rådgive, understøtte og inspirere.

2. Hvilke dilemmaer er der for de faglige fyrtårne?

De faglige fyrtårnes rolle er ny, og derfor kan der være usikkerhed omkring, hvad det egentlig går ud på, og hvordan rollen konkret i praksis skal udfyldes.

Et af de spørgsmål, der går igen, er hvordan man organiserer sig bedst i forhold til opgaveløsningen. Her er det vigtigt, at lederen giver det faglige fyrtårn en legitimitet til sin rolle, så den bliver synlig for hele institutionen.

Den forudgående dialog i personalegruppen, hvor den faglige leder er meget tydelig omkring fyrtårnets rolle, er derfor af afgørende betydning.

For hvad skal et fagligt fyrtårn gøre, hvis der er en kollega, der ikke vil modtage vejledning, og det faglige fyrtårn ikke har ledelsesretten?

Rollen kræver derfor også, at kollegaerne er villige til at lade sig vejlede og inspirere af den kollega, der er blevet udpeget til fagligt fyrtårn.

3. Hvordan kan de faglige fyrtårne hjælpes på vej?

Det fungerer godt, når de faglige fyrtårne går sammen med de faglige ledere omkring opgaven og sætter en fælles kurs. På den måde føler fyrtårnet ikke, at hun er alene, men at opgaven er noget, der deles med lederen. For der er ingen tvivl om, at fyrtårnene arbejder i grænselandet mellem kollegial sparring, faglig ledelse og personaleledelse.

Derfor er det også en god ide med ugentlige koordineringsmøder mellem de faglige ledere og de faglige fyrtårne.

En central pointe er også, at det i mange tilfælde handler om, at fyrtårnet skal være undersøgende og fagligt nysgerrig sammen med sine kollegaer. Fyrtårnets rolle er ikke at komme med færdige løsninger og at være den faglige ekspert.

Fyrtårnene står i spidsen for, at vi bevæger os imod en mere refleksiv praksis i hverdagen og væk fra en ”giv mig svar retur”-kultur. Og netop det, med at være undersøgende sammen, gør at vi bevæger os henimod en evalueringskultur, som er en del af intentionen med den pædagogiske læreplan.

____________

Du kan lytte til Absalons podcast PædTalks, hvis du vil høre flere pointer omkring de faglige fyrtårne. 

Læs mere om efter- og videreuddannelse inden for pædagogik
Bliv nøgleperson i forandringsprocessen i de danske dagtilbud, hvor alle arbejder med at realisere den styrkede pædagogiske læreplan i praksis. …
PædTalks
Pædagogfaglig viden og indsigt og inspiration til dit arbejde med børn, unge eller voksne.