Del

Tre pointer om vold under corona-krisen

Mens Danmark har været lukket ned, er vold i hjemmet blevet både voldsommere og hyppigere – og ikke mindst børn er udsatte. Ny undersøgelse giver anbefalinger til, hvordan volden kan håndteres.

Da corona-krisen lukkede Danmark ned i foråret, havde det store konsekvenser for familier, der lever med vold tæt inde på livet. Mange gange eskalerede volden i hjemmene, og samtidig var det vanskeligere end normalt at få hjælp.

Lev Uden Vold har netop udgivet et notat om nedlukningens konsekvenser for partnervold, hvor de blandt andet har interviewet 32 fagpersoner fra myndigheder og krisecentre.

Ugens udgave af Absalons podcast – ”Socialt arbejde i praksis” – handler om notatet, og her er tre af notatets pointer:

1.

Under nedlukningen blev volden i nogle familier både hyppigere og grovere, og flere voldsudsatte og deres børn har haft behov for hjælp under nedlukningen. Det kan blandt andet ses ved, at hjælpe-hotlines har haft flere henvendelser end normalt i april og maj, ligesom politiet også har oplevet flere husspektakler i perioden. 

En af årsagerne er, at den sociale isolation har gjort, at den, der er udsat for vold, ikke kan komme væk fra volden, fordi de er isolerede med partneren. Samtidig har den voldsudøvende heller ikke haft pauser, hvor vedkommende har kunne samle overskud og luft til at dæmpe sin vrede og aggressioner. I nogle familier har der også været et øget alkoholforbrug, og det kan optrappe volden.

2.

Efter nedlukningen er det vigtigt, at der følges op på de voksne med psykisk mistrivsel. Under nedlukningen har de ikke haft samme mulighed for at få hjælp, og det er vigtigt, at de får tilbudt hjælp til at vende tilbage til samfundet igen.

Det er særlig vigtigt at have fokus på børn, der lever med volden tæt inde på livet. Børnene har været isoleret med volden, og de har ikke haft kontakt til fagpersoner, der kan hjælpe dem, som for eksempel lærere og pædagoger. Derfor er det vigtigt at holde øje med, om børnene viser ændret adfærd eller tegn på mistrivsel, når de nu igen vender tilbage til skolen.

3.

Hvis en lignende situation med nedlukning opstår i fremtiden, er det centralt, at der er en beredskabsplan klar. Der skal udarbejdes retningslinjer for, hvad der skal gøres, hvis der ikke kan tilbydes hjælp ved fysisk kontakt. 

Flere organisationer har under krisen for eksempel tilbudt hjælp via videomøder, og det giver øget fleksibilitet, samtidig med at de har nået en målgruppe, der normalt er svær at få fat i. 

Det skal samtidig kommunikeres klart ud, hvor der er hjælp at hente. Flere har under krisen været i tvivl om, om de kunne få den hjælp, de havde brug for.

Du kan lytte til Absalons podcast ”Socialt arbejde i praksis”, hvis du vil høre flere pointer fra notatet om partnervold under corona-krisen.

Om notatet

Lev Uden Vold er Danmarks nationale enhed, der arbejder for at sikre mere og bedre hjælp til mennesker, der oplever vold i nære relationer, og målet er færre voldsudsatte i fremtiden.

Lev Uden Vold tilbyder hjælp og rådgivning til både voldsudsatte, voldsudøvere, mænd, kvinder og børn, og fungerer også som et videnscenter, der indsamler, producerer og formidler viden om vold i nære relationer. Du kan læse mere på levudenvold.dk.

Notatet om partnervold under corona-krisen kan findes her.