Del

Tre ting, du ikke vidste om psykiske lidelser og beskæftigelse…

Professionshøjskolen Absalon har lanceret jobmeddiagnose.dk - en videns- og læringsportal til kommunale medarbejdere og ledere, der arbejder med at få personer med psykiske lidelser tættere på arbejdsmarkedet.

jobmeddiagnose.dk har vi samlet alt det, du har brug for at vide om psykiske lidelser og beskæftigelse, så du er bedst muligt klædt på til at hjælpe borgere med psykiske lidelser videre i job. Her finder du blandt andet viden om de enkelte diagnoser, gode råd til den svære samtale, samarbejde med virksomhederne og konkrete eksempler på indsatser, der faktisk har virket. 

Her er tre pointer fra det forskningarbejde, der ligger til grund for jobmeddiagnose.dk:

1) Det er uklart, hvor mange danskere, der har en psykisk lidelse

Nogle undersøgelser peger på, at 100.000 danskere har en psykisk lidelse og andre på, at tallet er helt oppe på 700.000. Så hvor mange af os har rent faktisk en psykisk lidelse?

Når man kigger bagom tallene og den måde, de er indsamlet på, forstår man straks bedre de store forskelle. I nogle undersøgelser opgør man antallet ud fra, hvor mange, der har haft kontakt til psykiatrien inden for det sidste år, og i andre ud fra, hvem der er blevet diagnosticeret de sidste 25 år. Andre undersøgelser igen baserer deres antal på et spørgeskema.

Det er altså svært at komme med et konkret tal, og svaret må derfor ligge et sted mellem de 100.000 og 700.000 personer.

2) Der mangler evidens for hvilke beskæftigelsesindsatser, der virker

Alligevel er der mange undersøgelser, der viser, at personer med svære psykiske lidelser, såsom skizofreni og tilbagevenende depression, sagtens kan komme i job med den rette indsats.

Nøglen til et job består ofte i en kombination af borgerens egen motivation, en arbejdspladsbaseret indsats og den psykiatriske fagviden. Eksempelvis tager indsatsen Individuelt Planlagt job med Støtte (IPS) afæt i, at det er frivilligt for bogeren at deltage, der bliver taget udgangspunkt i borgerens egne ønsker, og det handler om at afprøve ressourcer og begrænsninger på en rigtig arbejdsplads på baggrund af viden og åbenhed om den psykiske lidelse.

Dén tilgang har vist sig effektiv.

3) Systemet tager modet fra de sygemeldte med psykiske sygdomme 

Hver fjerde sygemeldte med en psykisk lidelse har tanker om, at livet ikke er værd at leve på grund af kontakten med jobcentret.

En undersøgelse blandt sygemeldte viser, at de fleste oplever kontakten med jobcentret som en belastning. Størstedelen af de sygemeldte mener dog, at sagsbehandleren er en god støtte. Det peger på, at det frem for sagsbehandleren, snarere er de mere systemiske og lovgivningsmæssige krav om opfølgning, afprøvning, dokumentation og kontrol, som belaster det psykiske helbred.

Der er da også meget som tyder på, at jobcentret og sagsbehandlerne kan hjælpe personer med psykiske lidelse bedre i job, ved at skabe en tillidsrelation, hvor mål og indsats i forløbet bliver aftalt sammen med borgeren og med afsæt i den specifikke diagnose.

Hvis du vil se flere pointer om psykiske lidelser og beskæftigelse, kan du læse vidensnotatet, der ligger til grund for jobmeddiagnose.dk.

Om projektet
Jobmeddiagnose.dk er udviklet som led i projektet Flere borgere med psykiske lidelser i beskæftigelse udført af Professionshøjskolen Absalon. Projektet er finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og løber fra august 2017 til april 2020. Projektet er gennemført i samarbejde med Køge kommune, Det Centrale Handicapråd, Psykiatrifonden, Institut for Menneskerettigheder og DUKH - Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet. Læs mere om projektet her.