Gå til hovedindhold

Uddannelsens opbygning

For at gennemføre en hel diplomuddannelse skal du gennemføre 6 moduler (60 ECTS-point), som svarer til et 1-årigt fuldtidsstudie. De fleste tager dog uddannelsen på deltid over flere år.

Hvis du ønsker at tage en hel diplomuddannelse, skal du gennemføre:

  • Tre obligatoriske moduler (25 ECTS-point)
  • To valgfrie moduler (20  ECTS-point) 
  • Et  afgangsprojekt (15 ECTS-point)

De obligatoriske moduler og valgmodulerne skal alle gennemføres og bestås før eksamen på afgangsprojektet.

Obligatoriske moduler

Fleksibel diplomuddannelse

Ønsker du at sammensætte en diplomuddannelse, som går på tværs af flere fagligheder?  Med en fleksible diplom kan du sammensætte din diplomuddannelse med moduler fra forskellige diplomuddannelser, 

Det er et krav, at der er en faglig rød tråd i sammensætningen af din fleksible diplom, og derfor skal halvdelen af uddannelsen, svarende til 30 ECTS, bestå af diplommoduler fra samme fagområde..

Din personlige uddannelsesplan

For at sikre at sammensætningen af din fleksible diplom uddannelse opfylder de formelle krav, udarbejdes en personlig uddannelsesplan i samarbejde med Absalon.

Du kan kontakte Absalons vejleder her: evu-vejledning@pha.dk
Tlf.: 7248 2712 
Læs mere her