Gå til hovedindhold

Uddannelsens opbygning (DUEK)

Den samlede Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning er opbygget i moduler, hvor hvert modul udgør en afgrænset enhed, der kan studeres selvstændigt. For at gennemføre en hel diplomuddannelse skal du gennemføre 6-7 moduler (60 ECTS-point), som svarer til et 1-årigt fuldtidsstudie. De fleste tager dog uddannelsen på deltid over flere år.

Hvis du ønsker at tage en hel diplomuddannelse, skal du gennemføre:

 • Tre obligatoriske moduler (i alt 30 ECTS)
 • To - tre valgfrie moduler (i alt 15  ECTS)
 • Et afgangsprojekt (15 ECTS)

 

Et enkelt modul. Hvert modul er en faglig afgrænset enhed, og du kan således vælge at studere et enkelt modul som led i din efteruddannelse.

Obligatoriske moduler

 • Vejledning og vejleder
  Du introduceres til uddannelses- erhvervs- og karrierevejledningen
 • Vejledning og individ
  Du får baggrund for at imødekomme individets vejledningsbehov
 • Vejledning og samfund
  Du får indsigt i vejledningens samfundsmæssige rolle og betydning
 • Afgangsprojekt DUEK
  Modulet afslutter din diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning med et afgangsprojekt, hvor du fordyber dig i et selvvalgt og vejledningsrelevant emne.

Indhold og tilrettelæggelse

 • Uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledningens teoretiske afsæt, forskning, metoder og praksisfelter
 • Vejledningens målgrupper og deres forskellige forudsætninger, situationer og udfordringer
 • Vejledningens virkefelter og funktioner både når det gælder de mange områder, hvor vejledningen har sine opgaver, og også når det gælder vejledningens samfundsmæssige rolle
 • Udvikling af vejledningens metoder, strategier og indhold i relation til specifikke målgrupper og i målretningen af vejledningens aktiviteter og samarbejde

Alt dette tages i brug, når du uddannelsen igennem skal koble til vejledningens praksis, hverdag og virkelighed.

Dette sker bl.a., når du afprøver teori og metoder i vejledningssamtaler eller når du og dine medstuderende medbringer cases, som inddrages i undervisningen. Du er således med til at tone uddannelsens temaer og perspektiver på praksis. Du får i det hele taget mange muligheder for at fordybe dig i de af vejledningens opgaver og målgrupper, der knytter sig til din praksis eller dine interesser. 

Praksisnære forløb

Undervejs i forløbene vil du komme til at arbejde med praksisnære cases og eksempler fra vejledningens praksisfelt, og du vil skulle inddrage dine og andres aktuelle oplevelser og problemstillinger fra din og andres praksis. Alt dette vil i samspil med relevante teorier og metoder fra være omdrejningspunktet i dit forløb.  

Studieaktivitet – mellem og sideløbende med undervisningsgangene

Undervejs i forløbet vil du opleve, at du selv eller sammen med andre studerende arbejder med aktiviteter mellem undervisningsgangene. Det kan være observationer og undersøgelser i din praksis, afprøvninger at metoder, studier i teori og forskning og andet, som relaterer sig til temaerne på de forskellige moduler.

Fleksibel diplomuddannelse

Ønsker du at sammensætte en diplomuddannelse, som går på tværs af flere fagligheder?  Med en fleksible diplom kan du sammensætte din diplomuddannelse med moduler fra forskellige diplomuddannelser, 

Det er et krav, at der er en faglig rød tråd i sammensætningen af din fleksible diplom, og derfor skal halvdelen af uddannelsen, svarende til 30 ECTS, bestå af diplommoduler fra samme fagområde..

Din personlige uddannelsesplan

For at sikre at sammensætningen af din fleksible diplom uddannelse opfylder de formelle krav, udarbejdes en personlig uddannelsesplan i samarbejde med Absalon.

Du kan kontakte Absalons vejleder her: evu-vejledning@pha.dk
Tlf.: 7248 2712 
Læs mere her