Del

Diplomuddannelse

Du kan sammensætte din egen individuelle diplomuddannelse på flere måder afhængig af dine personlige kompetenceudviklingsønsker og karrieremål.

En diplomuddannelse er en erhvervsrettet videregående uddannelse, der er sammenlignelig med bachelorniveau. En diplomuddannelse kan tages på enten deltid eller heltid. Samlet udgør en diplomuddannelse 60 ECTS-point.

En specifik diplomuddannelse, hvor du vælger mellem de moduler, der udbydes inden for én diplomuddannelse

Du kan tilpasse den specifikke diplomuddannelse til din situation ved at vælge de valgfrie moduler og retninger på uddannelsen, som matcher netop dine behov. Under de forskellige diplomuddannelser kan du se, hvilke valgfrie moduler og retninger der findes inden for den/de uddannelser, der er relevante for dig.

Se diplomuddannelserne til venstre.

En specifik diplomuddannelse, hvor du har mulighed for at vælge moduler fra andre diplomuddannelser

Med udgangspunkt i en specifik diplomuddannelse kan du inddrage moduler fra andre diplomuddannelser, således at du skaber et uddannelsesforløb, som er skræddersyet til dine personlige kompetenceudviklingsønsker og karrieremål; eller som matcher de kompetencekrav, som din nuværende eller fremtidige arbejdsplads stiller. 

Du kan sammensætte dit eget tværgående diplomuddannelsesforløb med moduler fra andre diplomuddannelser, da diplomuddannelserne refererer til samme bekendtgørelse.

Her ser du, hvor mange ECTS-point en diplomuddannelse tillader fra andre uddannelser:

Den pædagogiske diplomuddannelse (tillader 15 ECTS-point)
Den sociale diplomuddannelse (tillader 15 ECTS-point)
Den sundhedsfaglige diplomuddannelse (tillader 15 ECTS-point)
Den ernæringsfaglige diplomuddannelse (tillader 15 ECTS-point)
Diplomuddannelse i psykiatri (tillader 15 ECTS-point)
Diplomuddannelse i ledelse (tillader 5 ECTS-point)
Den merkantile diplomuddannelse (tillader 5 ECTS-point)
Diplom i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning (tillader 15 ECTS-point)

Et eksempel på en diplomuddannelse med et modul fra et andet område:

Pædagogisk diplomuddannelse i psykologi

 1. Pædagogisk viden og forskning
 2. Pædagogisk – psykologisk intervention
 3. Gruppe- og organisationspsykologi
 4. Relationsarbejde i psykiatrien (fra Diplomuddannelse i psykiatri)
 5. Undersøgelse af pædagogisk praksis
 6. Afgangsprojekt
En fleksibel diplomuddannelse, hvor du vælger præcis de moduler, der har din interesse

Med en fleksibel diplomuddannelse kan du sammensætte præcis den diplomuddannelse, du ønsker, uden hensyntagen til en bestemt studieordning.

Uddannelseselementerne i et fleksibelt forløb skal tilsammen have et omfang svarende til 60 ECTS point, hvoraf mindst 30 ECTS point skal være opnået ved fordybelse i et hovedemne og 15 ECTS point skal være opnået ved et afgangsprojekt inden for hovedemnet. Afgangsprojektet skal desuden forbinde de øvrige moduler.

Ønsker du en Fleksibel diplomuddannelse, skal der udarbejdes en personlig uddannelsesplan, der beskriver hele uddannelsesforløbet. Det er i denne proces vigtigt at forholde sig til, at afgangsprojektet skal danne syntese af alle foregående moduler.
Den personlige uddannelsesplan skal udarbejdes med hjælp og vejledning fra uddannelsesinstitutionen.
Du skal derfor henvende dig til en uddannelseskonsulent i Center for Videreuddannelse, som kan give dig vejledning til at sammensætte uddannelsesplanen.

Et eksempel på en fleksibel diplomuddannelse med moduler fra forskellige områder:

Fleksibel diplomuddannelse med fokus på vejledning, kommunikation og ledelse

 1. Vejledning og supervision: Vejledningsteori og forandringsprocesser (fra Den pædagogiske diplomuddannelse)
 2. Innovation og kvalitet i vejledningsprocesser (fra Diplom i uddannelses, erhvervs- og karrierevejledning)
 3. Karrierevejledning af voksne (fra Diplom i uddannelses, erhvervs- og karrierevejledning)
 4. Kommunikation (fra Den sundhedsfaglige diplomuddannelse)
 5. Ledelse og kompetenceudvikling (fra Diplomuddannelse i ledelse)
 6. Afgangsprojekt

Har du spørgsmål til, hvordan du sammensætter din individuelle diplomuddannelse, kan du kontakte:

Diplomuddannelser

Cxense Display