Del

Overgangsordning på diplomuddannelser

Diplomuddannelserne er blevet omlagt. Det betyder, at modulerne på diplomuddannelsen er ændret fra 9 ECTS point til 5 og 10 ECTS point. Studerende, der er påbegyndt deres diplomuddannelse før juli 2011, kan derfor komme til at mangle mellem 1 og 4 ECTS point for at nå op på de 45 ECTS point, som der kræves forud for afgangsprojektet.  

De manglende ECTS point kan hentes ved enten at gennemføre: 

  1. et valgmodul på 5 ECTS point
  2. et særligt forløb svarende til de antal ECTS point, der mangler for at opnå i alt 45 ECTS point før afgangsprojektet.  

Den enkelte studerende melder sig til det forløb, der skal til for at komme op på de 45 ECTS point, der kræves forud for afgangsprojektet. Herefter arbejder den studerende selvstændigt med vejledning.  

Det særlige forløb er et supplement og en forberedelse til afgangsprojektet. Opgaven skal godkendes før eksamen i afgangsprojektet. 

Særligt forløb svarende til 1 ECTS-point

Formål og indhold: 
Den studerende samler sine erfaringer fra tidligere moduler og skaber sig overblik ved at pege på væsentlige problematikker/emner opstillet i temaer, mindmaps eller lign.

Omfang: 
Maks. 2 sider

Vejledning og feedback: 
1 vejledningslektion

Pris: 
2000,- kr.

Særligt forløb svarende til 2 ECTS-point

Formål og indhold: 
Den studerende samler sine erfaringer fra tidligere moduler og skaber sig overblik ved at beskrive væsentlige problematikker. Desuden skal problemfeltet dokumenteres ud fra en systematisk litteratursøgning.

Omfang: 
Maks. 3 sider

Vejledning og feedback: 
1 vejledningslektion 

Pris: 
2000,- kr.

Særligt forløb svarende til 3 ECTS-point

Formål og indhold: 
Den studerende samler sine erfaringer fra tidligere moduler og beskriver og begrunder problemfeltet på baggrund af systematiske litteratursøgning samt ved at inddrage relevante teoretiske perspektiver.

Omfang: 
Maks.4 sider

Vejledning og feedback: 
1 vejledningslektion

Pris: 
3000,- kr.

Særligt forløb svarende til 4 ECTS-point

Formål og indhold: 
Den studerende beskriver og begrunder med baggrund i erfaringer fra tidligere moduler et problemfelt og redegør for, hvordan problemfeltet kan kvalificeres ud fra valgte teoretiske tilgange ved at beskrive væsentlig elementer i forhold til en valgt undersøgelsesmetode. Det kan ske ved enten at:

  1. kvalificere sit teorivalg 
  2. arbejde med valgt undersøgelsesmetode fx observation, interview etc.

Omfang: 
Maks. 5 sider

Vejledning og feedback: 
1 vejledningslektion

Pris: 
4000,- kr.

Cxense Display