Del

Hvornår er det relevant at ansøge om dispensation?

En akademi- eller diplomuddannelse skal som udgangspunkt afsluttes inden 6 år efter den er påbegyndt. Dette er hensigtsmæssigt i forhold til at skabe sammenhæng i den studerendes undervisningsforløb og i forhold til, at den viden og studieordning, der arbejdes ud fra, løbende forandres og revideres.

Der kan ansøges om dispensation for 6 års reglen hvis du pga. særlige omstændigheder ikke har kunnet færdiggøre din uddannelse indenfor 6 år. Dette er at forstå som forhold, du ikke selv har haft indflydelse på. Eksempelvis sygdom eller ulykke hos dig selv eller nærmeste pårørende.

Bemærk

For at opnå dispensation gælder følgende for begge uddannelser:

  • At der kun dispenseres, såfremt dele af den pågældende uddannelse er taget hos Professionshøjskolen Absalon.
  • At afgangsprojektet tages hos Professionshøjskolen Absalon.

Den udfyldte Ansøgning samt begrundelse for ansøgning og vedhæftede filer, sendes vedhæftet på mail via sikker post til sikkerpost-Uddservice@pha.dk. I emnefeltet skal du skrive: ”EVU – Dispensationsansøgning”.