Del

Dokumentation

Dokumentation for opfyldelse af adgangskrav på diplom- og akademimoduler

  • Uddannelsesbevis for adgangsgivende uddannelse samt ét af nedenstående:
  • Lønseddel (den del, hvoraf anciennitetsdato fremgår)
  • Ansættelsesbrev
  • ATP-udskrift over ansættelser
  • Udskrift fra HR system eller lignende dokumentation fra arbejdsgiver

 

Dokumentation for optagelse på undervisningsfag på læreruddannelsen

Optagelse på læreruddannelsens undervisningsfag forudsætter, at der sammen med ansøgningen fremsendes kopi af bevis for gymnasialt niveau jf. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Adgangskrav til akademi – eller diplomuddannelser

  • En adgangsgivende uddannelse svarende til en kort eller mellemlang videregående uddannelse.
  • 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Kontakt

Ved spørgsmål til adgangskrav og dokumentation er du altid velkommen til at kontakte EVU-administrationen på tlf. 7248 1030