Del

Hos Ingeniøruddannelsen i Kalundborg er der en række muligheder for, at virksomheder, ingeniører og andre kan blive endnu dygtigere.  Klik her for at se mere om mulighederne for kompetenceudvikling indenfor lederskab, produktionsoptimering og automation.

Modulet beskæftiger sig med udvalgte grundlæggende fysisk-kemiske discipliner inden for naturvidenskabelig basisviden: Reaktionsmekanismer,…
Modulet beskæftiger sig med grundlæggende matematiske discipliner inden for naturvidenskabelig basisviden: Talforståelse, ligninger, forståelse for…
Modulet beskæftiger sig med grundlæggende bioorganiske stofgrupper (nukleinsyrer, proteiner, lipider, kulhydrater) og deres biologiske funktion samt…
Formålet med kurset er at bibringe den studerende en forståelse af enzymer til brug i den bio- og kemiteknologiske industri
Kurset er for dig, der skal arbejde med kvalitetsstyring, validering, risikovurdering og myndighedskrav
Modulet omhandler makromolekylers funktion og biosyntese i vedligeholdelse og regulering af genetisk information
Kurset består af en teoretisk del, hvor teorien bag de anvendte metoder gennemgås, og en praktisk del, hvor et bestemt protein oprenses ved hjælp af…
An introduction to the application of automation technologies in process operations
Join us for some fun and useful sessions in an international atmosphere. It is free of charge and we provide books and sandwiches.
Kurset er for dig, der vil toppe din faglighed op med kompetencer inden for ledelse og kommunikation.
5-dages kursus med udgangspunkt i proces-data fra produktionen. Det handler om at trække information ud af data, beskrive data på en illustrativ…
Kurset er opbygget som en 6-ugers teamopgave med 8-18 personer i et Lean-forløb. Der undervises i Six Sigma proceskortlægning og root cause…
På kurset bliver der undervist i 'Den nødvendige teori og PID-regulering', Instrumentering og komponenter, Praktiske regulatorindstillingsmetoder og…
Cxense Display