Del

Diplomuddannelsen i bioteknologi, procesteknologi og kemi

Diplomuddannelsen i bioteknologi, procesteknologi og kemi er for dig, der gerne vil have ny viden om de metoder og den praksis, som benyttes inden for produktion og fermentering af fx lægemiddel, enzymer og anden bioteknologiske produkter, herunder kendskab til de systemer og apparater, der anvendes i procesindustrien.

Du lærer fx at kombinere viden om mikrobiologi og biokemi med teknologisk indsigt. Desuden udbygger du dine færdigheder i at analysere kemiske, bioteknologiske og procesteknologiske problemstillinger og komme med løsningsforslag. Du får også indsigt i eksperimentelt arbejde.Uddannelsen giver dig forudsætninger for at varetage opgaver med udvikling, kvalitetsstyring og optimering i procesindustrien.

Du udvikler din procesforståelse og kan være med, når virksomheden skal udvikle, kvalitetssikre og optimere procesanlæg til fremstilling af aktive biologiske ingredienser. Du får desuden indblik i kvalitetsstyring og i analysemetoder inden for forskning og udvikling. Ved at tage uddannelse på diplomniveau løfter du din eksisterende viden og kvalificerer dig til at løse nye opgaver på et højt fagligt niveau.

En diplomuddannelse er baseret på deltidsstudie og er bygget op af obligatoriske moduler og valgmoduler.

Du kan vælge at tage udvalgte moduler fra uddannelsen eller tage en fuld diplomuddannelse. Vælger du den fulde diplomuddannelse (som skal afsluttes inden for max. 6 år), kan du kombinere med f.eks. et modul fra Diplomuddannelsen i ledelse.

Er du optaget efter november 2019, følger du Studieordningen rev. 12. november 2019 og vil med en fuld uddannelse på 60 ECTS point have ret til at anvende betegnelsen TD Bioteknologi, Procesteknologi og Kemi eller den tilsvarende engelske betegnelse Diploma of Technology in Biotechnology, Process Technology and Chemistry.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til driftsoperatører, laboranter, laboratorie-, levnedsmiddel- og mejeriteknikere, bioanalytikere og ingeniører. Det kan være kemiingeniører, der vil opdatere deres viden, eller andre ingeniører, som har brug for viden på procesområdet. Desuden til biologer, som ønsker en mere teknisk profil.

Sådan tilmelder du dig

Du tilmelder dig under hvert modul 

Hvert modul er en faglig afgrænset enhed, og du kan således vælge at studere et enkelt modul som led i din efteruddannelse.

Obligatoriske moduler

Valgmoduler

Adgangskrav

Du kan optages direkte på diplomuddannelsen i bioteknologi, procesteknologi og kemi, hvis du har en relevant erhvervsakademiuddannelse (f.eks. laborant, procesteknolog inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- eller procesteknologi, eller jordbrugsteknolog) samt 2 års erhvervserfaring.

Har du i stedet en relevant erhvervsfaglig uddannelse som f.eks. tekniker, operatør eller lignende og mange års erfaring, suppleret med løbende efteruddannelse, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering.

Realkompetencevurderingen sker bl.a. på baggrund af den dokumentation (f.eks. CV, beviser på uddannelse og kurser), du sender for dine erfaringer, kurser mm. Har du en erhvervsuddannelse som længste uddannelse er det gratis at få lavet en realkompetencevurdering.

Læs mere om realkompetencevurdering her

Uddannelsens opbygning

Hele diplomuddannelsen er på 60 ECTS point, men du kan også vælge kun at tage enkelte moduler. Din diplomuddannelse skal være afsluttet senest 6 år efter, den er påbegyndt. 

Du kan sammensætte din uddannelse på baggrund af de udbudte obligatoriske og valgfrie moduler. De 3 obligatoriske moduler skal gennemføres og derudover skal du gennemføre moduler svarende til mindst 15 ECTS-point (og max. 30 ECTS-point) valgt inden for fagområdet og moduler på højst 15 ECTS-point valgt uden for fagområdet.

Du kan i din diplomuddannelse fx. vælge fag inden for ledelse og projektledelse

Afgangsprojektet skal ligge inden for uddannelsens fagområde (bioteknologi, procesteknologi og kemi).

Se oversigt over uddannelsen (pdf)