Del

Obligatoriske moduler

Uddannelsen består af 3 fælles obligatoriske moduler på i alt 15 ECTS-point.

Hvert modul er en faglig afgrænset enhed, og du kan således vælge at studere et enkelt modul som led i din efteruddannelse.

3. sep. - 27. okt. 2020
Modulet beskæftiger sig med udvalgte grundlæggende fysisk-kemiske discipliner inden for naturvidenskabelig basisviden: Reaktionskinetik, termodynamik…
29. okt. - 10. dec. 2020
Modulet beskæftiger sig med grundlæggende bioorganiske stofgrupper (nukleinsyrer, proteiner, lipider, kulhydrater) og deres biologiske funktion samt…
Modulet beskæftiger sig med grundlæggende matematiske discipliner inden for naturvidenskabelig basisviden: Talforståelse, ligninger, forståelse for…