Del

Obligatoriske moduler

Uddannelsen består af 3 fælles obligatoriske moduler på i alt 15 ECTS-point.

Hvert modul er en faglig afgrænset enhed, og du kan således vælge at studere et enkelt modul som led i din efteruddannelse.

Almen kemi er en forudsætning, når der arbejdes med problemstillinger i forbindelse med analysearbejde og produktion inden for det bio- og…
Bioorganisk kemi (biokemi) giver viden og forståelse om bioorganiske begreber, biomolekyler, deres funktion og opbygning samt deres anvendelse,…
Anvendt matematik er vigtig grundlæggende viden, når der arbejdes med problemstillinger i forbindelse med analysearbejde og produktion indenfor det…