Del

Obligatoriske moduler

Uddannelsen består af 3 fælles obligatoriske moduler på i alt 15 ECTS-point.

Hvert modul er en faglig afgrænset enhed, og du kan således vælge at studere et enkelt modul som led i din efteruddannelse.

2. Nov. - 21. Dec. 2021
Almen kemi er en forudsætning, når der arbejdes med problemstillinger i forbindelse med analysearbejde og produktion inden for det bio- og…
31. Aug. - 26. Oct. 2021
Bioorganisk kemi (biokemi) giver viden og forståelse om bioorganiske begreber, biomolekyler, deres funktion og opbygning samt deres anvendelse,…
Anvendt matematik er vigtig grundlæggende viden, når der arbejdes med problemstillinger i forbindelse med analysearbejde og produktion indenfor det…
Afgangsprojektet danner afslutningen på den teknologiske diplomuddannelse i bioteknologi, procesteknologi og kemi