Del

Uddannelsens opbygning

Hele diplomuddannelsen er på 60 ECTS point, men du kan også vælge kun at tage enkelte moduler. Din diplomuddannelse skal være afsluttet senest 6 år efter, den er påbegyndt. 

Du kan sammensætte din uddannelse på baggrund af de udbudte obligatoriske og valgfrie moduler. De 3 obligatoriske moduler skal gennemføres og derudover skal du gennemføre moduler svarende til mindst 15 ECTS-point (og max. 30 ECTS-point) valgt inden for fagområdet og moduler på højst 15 ECTS-point valgt uden for fagområdet.

Du kan i din diplomuddannelse fx. vælge fag inden for ledelse og projektledelse

Afgangsprojektet skal ligge inden for uddannelsens fagområde (bioteknologi, procesteknologi og kemi).

Se oversigt over uddannelsen (pdf)