Del

Valgmoduler

Professionshøjskolen Absalon udbyder følgende retningsspecifikke og valgfrie valgmoduler.

Hvert modul er en faglig afgrænset enhed, og du kan således vælge at studere et enkelt modul som led i din efteruddannelse.

Kurset består af en teoretisk del, hvor teorien bag de anvendte metoder gennemgås, og en praktisk del, hvor et bestemt protein oprenses ved hjælp af…
Modulet omhandler udvalgte spektroskopiske metoder til identifikation og karakterisering af uorganiske og organiske forbindelser. Modulet vil have et…
Modulet beskæftiger sig med statistiske analyser med hovedvægt på opstilling af hypoteser, testning og resultatvurdering. Modulet beskæftiger sig…
Modulet beskæftiger sig med projektudvikling i alle dets faser inden for styrings- og reguleringsområdet ved at strukturere og kvalitetssikre…
Modulet beskæftiger sig med det teoretiske grundlag for udvalgte metoder til analyse, identifikation, separation og strukturel karakterisering af…
På dette modul får du styrket din viden om cellens opbygning og funktioner med henblik for at forstå de processer og metoder der anvendes ved…
Modulet udvikler den studerendes sproglige kompetence inden for de specifikke områder, som deltagerne definerer i samarbejde med underviseren.
På dette modul får du viden om grundlæggende begreber i programmeringssproget python, opbygning af scripts og algoritmer og bliver i stand til forstå…
Kurset er for dig, der skal arbejde med kvalitetsstyring, validering, risikovurdering og myndighedskrav
29. okt. - 16. dec. 2020
Modulet giver en grundlæggende indføring i mikrobiel vækst og vækstfaktorer, metoder til måling af vækst, industrielle mikroorganismer, metoder til…
Modulet omhandler makromolekylers funktion og biosyntese i vedligeholdelse og regulering af genetisk information
3. sep. - 28. okt. 2020
Formålet med kurset er at bibringe den studerende en forståelse af enzymer til brug i den bio- og kemiteknologiske industri
Modulet beskæftiger sig med udvalgte organiske stofgrupper, med henblik på at skabe forståelse for, hvilken betydning bindingstyper, isomeri,…
På modulet vil du lære om masse- og energibalancer: Flowsheeting, opstilling og løsning af integrale masse- og energibalancer for kemiske og…
Modulet giver de studerende en detaljeret indsigt i de enhedsoperationer, der bruges i et synteselaboratorium.