Del

Anvendt statistik til procesoptimering

Et 5-dages kursus med udgangspunkt i proces-data fra produktionen. Det handler om at trække information ud af data, beskrive data på en illustrativ måde og derpå kunne træffe beslutninger på et mere informeret grundlag.

Efter kurset vil deltagerne være i stand til at:

 • anvende statistik til proces-forbedringer og -optimering
 • beskrive proces-data med værktøjer fra statistisk proces kontrol
 • udføre nogle eksperimentelle målesystemanalyser
 • forstå at læse kontrolkort og håndtere kapabilitet
 • forstå hvad der ligger i begrebet hypotesetest
 • udføre en række grundlæggende statistiske test, herunder t-test og regression
 • bruge statistiske analyser til at understøtte beslutninger
 • kende til begrebet ”Design of Experiments” (DOE)

Hvem bør deltage i kurset:

 • Operatører og teknikere med behov for at forstå og anvende statistisk proceskontrol i forbindelse med root cause analyser (RCA) og kontinuerte forbedringer direkte i deres daglige arbejde
 • Ingeniører beskæftiget i PTA, som har behov for et grundlæggende kendskab til anvendt statistik i produktionen
 • Linjeledere, projekt- og team-ledere, der har behov for et overblik over, hvad statistisk proceskontrol metodikken kan i forhold til procesoptimering
 • QA/QC kvalitetsfolk og ledere, som er udfordret af at anvende proces-data i audits og kontroller ind i  ISO-ledelses systemerne og vise versa

Professionshøjskolen Absalon udbyder et grundlæggende kursus i anvendt statistik, som kan anvendes sammen med Lean og udvides med konsulentbistand i et ønsket omfang, for at sikre, at der gennemføres værdifulde og implementerede optimerings-projekter

 

 

Tid og sted

Sted: Professionshøjskolen Absalon, Campus Kalundborg eller lokalt på arbejdspladsen

Varighed: 5 dage

Kursusafgift:   

8-12 deltagere 7800,- /deltager  

13-18 deltagere 4800,-/deltager

I kursusprisen er inkluderet en >100 siders kursusmappe