Gå til hovedindhold

Find uddannelser, moduler og kurser

En professionsrettet og kompetencegivende uddannelse der giver dig et nyt blik på din praksis og faglighed

Har du interesse i at fordybe dig i særlige emner inden for dit fag, er Den pædagogiske diplomuddannelse en oplagt mulighed.
Uddannelsen er professionsrettet og kompetencegivende og giver dig nye kompetencer til at skabe udvikling og forandring i din praksis.

Flere steder
Diplomuddannelse

Bliv klædt på til en mangfoldighed af visuelle og digitale formidlingsformer som fortælling, events, udstilling, rollespil, dialoger og performance.

En uddannelse er for dig, der vil udvikle dine kompetencer i formidling af kunst og kultur for børn og unge inden for forskellige kunst- og kulturretninger.

Flere steder
Diplomuddannelse

Er du pædagogisk konsulent, udviklingskonsulent eller faglig leder - og står du i spidsen for at fremme faglig udvikling og kvalitet i pædagogisk praksis, eller går du med et ønske om karriereskift i den retning?

Flere steder
Uddannelsesforløb
Uddannelsesforløb

Pædagog i skole og fritid

Skolefritidsordninger, fritidshjem og klubtilbud spiller en vigtig rolle for børn og unges udvikling, dannelse og trivsel. Finansloven 2022 har afsat midler, der giver mulighed for et løft af fritidspædagogikken i form af sociale normeringer. Når der sker en ændring af de strukturelle forhold, så får det en betydning for muligheden for at udvikle kvaliteten.

Flere steder
Uddannelsesforløb

I Absalon står vi klar til fortsat at løfte og styrke kvaliteten i dagtilbuddene sammen med jer.

Flere steder
Uddannelsesforløb
Uddannelsesforløb

Dagtilbud

Absalon ønsker at løfte og styrke kvaliteten i dagtilbuddene sammen med alle aktører på området. Vi tilbyder alt fra åbne moduler og kurser til skræddersyede forløb, som kan udvikles og tilrettelægges i samarbejde med jer.

Flere steder
Uddannelsesforløb

Absalon har stor og aktuel erfaring med samtalens anatomi og har siden 2017 orkestreret knap 5.000 samtaler med lærere og pædagoger – individuelt og i større eller mindre grupper.

Flere steder
Uddannelsesforløb
Uddannelsesretning

Børns sprog

Bliv en kvalificeret sprogvejleder

Kvalificer dig til at varetage de udviklende, rådgivende, evaluerende og koordinerende funktioner omkring børns sproglige udvikling.

Flere steder
Uddannelsesretning
Uddannelsesforløb

Dagtilbudsledelse

For dig der bedriver ledelse på dagtilbudsområdet og understøtter realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan.

Flere steder
Uddannelsesforløb
Uddannelsesforløb

PD i specialpædagogik

Diplomuddannelsen i specialpædagogik er for dig, der arbejder inden for specialområdet med børn eller voksne i dagtilbud, specialskoler eller på botilbud.

Flere steder
Uddannelsesforløb
Uddannelsesforløb

Specialpædagogik

Absalon ønsker at løfte og styrke kvaliteten i det specialpædagogiske område. Vi tilbyder alt fra åbne moduler og kurser til skræddersyede forløb, som kan udvikles og tilrettelægges i samarbejde med jer.

Flere steder
Uddannelsesforløb
Uddannelsesforløb

Praktikvejleder

Vil du blive en bedre praktikvejleder for pædagogstuderende? Eller går du med en drøm om at blive praktikvejleder?

Flere steder
Uddannelsesforløb
Uddannelsesforløb

Børn og unge

Den Sociale Diplomuddannelse på børne- og ungeområdet er for dig, der vil udvikle dine kompetencer inden for socialt arbejde med udsatte børn, unge og familier.

Flere steder
Uddannelsesforløb
Uddannelsesforløb

Science i dagtilbud

Lær, hvordan du planlægger og gennemfører sciencepædagogiske aktiviteter, hvor du med udgangspunkt i børnenes perspektiv får redskaber til arbejde didaktisk med tilrettelæggelsen af lege- og læringsmiljøer. Du vil samtidig udvikle kompetencer indenfor sciencepædagogik hvor naturen, naturfænomener og naturfaglige begreber er omdrejningspunktet.

Flere steder
Uddannelsesforløb

Nye former for udsathed kræver nye perspektiver på pædagogisk tilgang og indsatser ift. arbejdet med børn og unge, der understøtter trivsel hos børn og unge i udsatte positioner

Flere steder
Uddannelsesforløb

Det specialiserede børneområde kalder på et stærkere samspil mellem det almene- og det specialpædagogiske. Det stille nye og store krav til den pædagogiske faglighed.

Flere steder
Uddannelsesforløb

Kvalificer din viden om videnskabsteoretiske positioner og metoder i relation til pædagogisk praksis, forskning og udviklingsarbejde.

Modulet kvalificerer din viden om videnskabsteoretiske anskuelser og dine kompetencer til at undersøge og udvikle pædagogiske praksis.

Campus Roskilde
Modul

Dette læringsforløb er for dig, der er nyansat og gerne vil vide mere om den styrkede pædagogiske læreplan eller for dig, der allerede er et fagligt fyrtårn og har brug for at arbejde dig længere ind i rollen.

Der er sket store ændringer på dagtilbudsområdet i forbindelse med at den styrkede pædagogiske læreplan er kommet. Det har blandt andet betydet, at vi har fået faglige fyrtårne - en stillingsbetegnelse, som skal fyldes med et meningsgivende indhold og som kræver en didaktisk indsigt og viden for at lykkes i rollen som sparringspartner for både den faglige leder og over for sine kolleger.

Campus Roskilde
Kursus

Forløbet kvalificerer dagplejerne til at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i udviklingen af læringsmiljøer af høj kvalitet i eget hjem.

Et styrket fokus på børn i udsatte positioners første 1000 dage kan være med til at mindske forskelle mellem de svagest stillede børn og gennemsnittet i børns sociale, emotionelle, sproglige og tidlige matematiske kompetencer.

Dette læringsforløb for dagplejere klæder dagplejeren på til arbejdet med en tidlig og forebyggende indsats for udsatte børn i 0 – 2 års alderen.

Læringsforløbet består af 5 undervisning dage, hvor fokus ligger på barnets første 1000 dage. Læringsdagene kvalificerer dagplejerne til at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i udviklingen af læringsmiljøer af høj kvalitet i eget hjem med henblik på tidligt forebyggende indsats i barnets første 1000 dage.

Læringsforløbet tilrettelægges som et splitforløb, hvor dagplejerne mellem læringsdagene får lejlighed til at afprøve værktøjer til faglige vurderinger og ny pædagogisk praksis.

Campus Vordingborg
Kursus

Forløbet kvalificerer dagplejerne til at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i udviklingen af læringsmiljøer af høj kvalitet i eget hjem.

Et styrket fokus på børn i udsatte positioners første 1000 dage kan være med til at mindske forskelle mellem de svagest stillede børn og gennemsnittet i børns sociale, emotionelle, sproglige og tidlige matematiske kompetencer.

Dette læringsforløb for dagplejere klæder dagplejeren på til arbejdet med en tidlig og forebyggende indsats for udsatte børn i 0 – 2 års alderen.

Læringsforløbet består af 5 undervisning dage, hvor fokus ligger på barnets første 1000 dage. Læringsdagene kvalificerer dagplejerne til at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i udviklingen af læringsmiljøer af høj kvalitet i eget hjem med henblik på tidligt forebyggende indsats i barnets første 1000 dage.

Læringsforløbet tilrettelægges som et splitforløb, hvor dagplejerne mellem læringsdagene får lejlighed til at afprøve værktøjer til faglige vurderinger og ny pædagogisk praksis.

Campus Roskilde
Kursus
-

Forandrings- og læreprocesser

Modulet er for dig der ønsker at styrke dine personlige og faglige kompetencer til at varetage pædagogiske og udviklingsorienterede funktioner i relation til sundhedsformidling og klinisk uddannelse inden for den sundhedsfaglige praksis du til hverdag er en del af. Det får du mulighed for på dette modul som har fokus på sundhedsformidling til patienter og borgere, samt vejledning og undervisning rettet mod studerende og personale i sundhedssektoren.

Modulet er desuden obligatorisk for dig der ønsker at gennemføre en fuld diplomuddannelse inden for uddannelsesretningen Sundhedsformidling og klinisk uddannelse.

Som sundhedsprofessionel i sundhedsvæsenet opleves en stadig større grad af dynamik og kompleksitet i de forandrings-og læreprocesser som patienter, borgere og uddannelsessøgende gennemlever i forbindelse med pædagogiske tiltag inden for både sundhedsformidling og klinisk uddannelse og sundhedsfremme og forebyggelse. På modulet opnår du en specialistforståelse og får styrket dine kompetencer til at arbejde med såvel samfundsmæssige, sociale som psykosociale dynamikker, der er drivkraften i eller blokeringen for det enkelte menneskes læring og forandring. Endvidere arbejdes der med forskellige læreprocesser og vidensformer samt forholdet mellem teoretisk og praktisk handlekompetencer.

Campus Slagelse
Modul
-

Socialkognitive udviklingsforstyrrelser

Ønsker du at få bedre kendskab til forskellige former for udviklingsforstyrrelser, herunder ADHD og autismespektrumforstyrrelser?

Viden om hvilke forudsætninger socialkognitive udviklingsforstyrrelser giver for individets muligheder for udvikling og trivsel er helt grundlæggende i forhold til at kunne arbejde med muligheder for medborgerskab, recovery og selvbestemmelse, hvilket kan optimeres gennem en kvalificeret pædagogisk indsats.

Campus Slagelse
Modul
-

Sciencepædagogik i dagtilbud

Alle dagtilbud skal arbejde med læreplanstemaet Natur, udeliv og science, men mange pædagoger oplever, at det er svært at varetage denne opgave. Dette kursus klæder dig på til at arbejde reflekteret med sciencepædagogik - både ude i naturen, og inde i institutionens eksisterende hverdag og rutiner.

Campus Roskilde
Kursus
-

Læringsforløb i den styrkede læreplan

Måske har I ansat nye medarbejdere, som har brug for at blive en del af et fagligt fællesskab, når der drøftes tiltag i forbindelse med realiseringen af den pædagogiske læreplan. Måske har I medarbejdere, der gerne vil have mere viden om den pædagogiske læreplan, og som ikke har været så heldige at komme med i de obligatoriske puljeforløb. Absalon udbyder nu et læringsforløb på 3 dage for pædagoger og pædagogiske assistenter.

Absalon vil gerne medvirke til at understøtte realiseringen af den pædagogiske læreplan i praksis.

På 3 dages kurset vil du få viden om og mulighed for sammen med kolleger at sætte fokus på centrale områder i det pædagogiske grundlag.

Kurset kan rekvireres.

Eksternt
Kursus