Gå til hovedindhold

Find uddannelser, moduler og kurser

Den pædagogiske diplomuddannelse er for dig der har ambitioner om at styrke din professionelle identitet og ønsker rum, anledning og mulighed for at bygge ekstra lag på din faglighed.

Uddannelsen er professionsrettet og kompetencegivende og giver dig ny faglig viden, dybere indsigt i metoder og tilgange samt et opdateret blik på de muligheder og udfordringer du møder i hverdagen.

Uddannelsen er således både for dig, der har ambitioner om at udvide din grundfaglighed og for dig der drømmer om at specialisere dig i et særligt område eller funktion. Retning og fokus er op til dig.

Flere steder
Diplomuddannelse

Er du pædagogisk konsulent, udviklingskonsulent eller faglig leder - og står du i spidsen for at fremme faglig udvikling og kvalitet i pædagogisk praksis, eller går du med et ønske om karriereskift i den retning?

Flere steder
Uddannelsesforløb
Uddannelsesforløb

Pædagog i skole og fritid

Skolefritidsordninger, fritidshjem og klubtilbud spiller en vigtig rolle for børn og unges udvikling, dannelse og trivsel.
Vil du også sætte skub på det pædagogiske arbejde i skole og fritid og understøtte den pædagogiske faglige kvalitet inden for området?

Flere steder
Uddannelsesforløb

Er du leder, fagligt fyrtårn, pædagog, pædagogisk assistent, medhjælper i dagtilbud eller kommer du fra dagplejen, og brænder du for at fordybe dig i dine faglige interesser og få ny viden, som du kan bruge i din hverdag?

Flere steder
Uddannelsesforløb
Uddannelsesforløb

Dagtilbud

Absalon ønsker at løfte og styrke kvaliteten i dagtilbuddene sammen med alle aktører på området. Vi tilbyder alt fra åbne moduler og kurser til skræddersyede forløb, som kan udvikles og tilrettelægges i samarbejde med jer.

Flere steder
Uddannelsesforløb

Absalon har stor og aktuel erfaring med samtalens anatomi og har siden 2017 orkestreret knap 5.000 samtaler med lærere og pædagoger – individuelt og i større eller mindre grupper.

Flere steder
Uddannelsesforløb
Uddannelsesretning

Børns sprog

Bliv en kvalificeret sprogvejleder

Kvalificer dig til at varetage de udviklende, rådgivende, evaluerende og koordinerende funktioner omkring børns sproglige udvikling.

Flere steder
Uddannelsesretning
Uddannelsesforløb

Dagtilbudsledelse

Absalon ønsker at løfte og styrke kvaliteten af ledelsen på dagtilbudsområdet sammen med alle aktører på området. Vi tilbyder alt fra åbne moduler og kurser til skræddersyede forløb, som kan udvikles og tilrettelægges i samarbejde med jer.

Flere steder
Uddannelsesforløb

Det pædagogiske arbejde i social - og specialpædagogiske område kræver solid viden og kompetencer til at arbejde med metoder, tilgange og indsatser, der understøtter pædagogisk faglighed i komplekse kontekster i arbejdet med mennesker med komplekse udfordringer.

Flere steder
Uddannelsesforløb
Uddannelsesforløb

Praktikvejleder

Vil du blive en bedre praktikvejleder for pædagogstuderende? Eller går du med en drøm om at blive praktikvejleder?

Flere steder
Uddannelsesforløb
Uddannelsesforløb

Børn og unge

Den Sociale Diplomuddannelse på børne- og ungeområdet er for dig, der vil udvikle dine kompetencer inden for socialt arbejde med udsatte børn, unge og familier.

Flere steder
Uddannelsesforløb
Uddannelsesforløb

Science i dagtilbud

Lær, hvordan du planlægger og gennemfører sciencepædagogiske aktiviteter, hvor du med udgangspunkt i børnenes perspektiv får redskaber til arbejde didaktisk med tilrettelæggelsen af lege- og læringsmiljøer. Du vil samtidig udvikle kompetencer indenfor sciencepædagogik hvor naturen, naturfænomener og naturfaglige begreber er omdrejningspunktet.

Flere steder
Uddannelsesforløb

Nye former for udsathed kræver nye perspektiver på pædagogisk tilgang og indsatser ift. arbejdet med børn og unge, der understøtter trivsel hos børn og unge i udsatte positioner

Flere steder
Uddannelsesforløb

Pædagogers arbejde med ældre har stor betydning for ældre menneskers oplevelse af værdighed og indflydelse på eget liv.

Flere steder
Uddannelsesforløb

Det specialiserede børneområde kalder på et stærkere samspil mellem det almene- og det specialpædagogiske. Det stille nye og store krav til den pædagogiske faglighed.

Flere steder
Uddannelsesforløb

Stort set alle børn i alderen 1-6 år er i dagtilbud, og derfor spiller dagtilbuddene en afgørende rolle i indsatsen for tidligt at opspore og inkludere udsatte børn i det almindelige fællesskab.

Flere steder
Uddannelsesforløb
Uddannelsesforløb

Marte Meo

Hvordan fastholder vi det, der skaber udvikling i relationerne?

Flere steder
Uddannelsesforløb

Er voksnes nærvær en gave, når man er barn i et dagtilbud eller borger i et specialtilbud? Det skulle det gerne ikke være, men snarere en del af pædagogisk praksis.

Pædagogers nærvær spiller en afgørende rolle for børn, unge og voksne og for deres trivsel, udvikling og læring.

Flere steder
Uddannelsesforløb
Uddannelsesforløb

Leg, læring og æstestik

Vil du fordybe dig i legen? Vi skal have legen i centrum og lære at lege ved at lege!

Flere steder
Uddannelsesforløb
Uddannelsesforløb

Seksualvejlederuddannelse

Er du optaget af, hvordan du støtte børn, unge og voksne inden for special- og socialområdet i forhold til seksualitet - både hvad angår udvikling og udøvelse af seksualitet?  

Flere steder
Uddannelsesforløb
Uddannelsesforløb

Børnehaveklasseleder

Vil du styrke dine kompetencer til ledelse af børnehaveklasser?


Flere steder
Uddannelsesforløb
-

Afgangsprojekt fleksibelt

Afgangsprojektet afslutter uddannelsen og skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbyttet er opnået.

Fokus er således på analyse, refleksion, vurdering samt håndtering af faglige problemer gennem anvendelsen af relevante teorier, metoder og forskningsresultater.

Campus Roskilde
Modul
-

Praktikvejleder til pædagoguddannelsen

Som praktikvejleder til pædagogstuderende i praktik har man stor betydning for studerendes læringsmæssige udbytte af praktikforløbet. Dette konkluderes blandt andet i EVA`s undersøgelse af Praktikvejledning på pædagoguddannelsen.

Modulet kvalificerer dine kompetencer som praktikvejleder for studerende i 1. 2. og 3. praktikperiode.

Med udgangspunkt i pædagoguddannelsens krav og pædagogens samfundsmæssige opgave bliver du i stand til at tilrettelægge praktikuddannelsen med udgangspunkt i den konkrete studerende, jeres målgruppe og institution.

Campus Roskilde
Modul
-

Praktikvejleder til pædagoguddannelsen

Som praktikvejleder til pædagogstuderende i praktik har man stor betydning for studerendes læringsmæssige udbytte af praktikforløbet. Dette konkluderes blandt andet i EVA`s undersøgelse af Praktikvejledning på pædagoguddannelsen.

Modulet kvalificerer dine kompetencer som praktikvejleder for studerende i 1. 2. og 3. praktikperiode.

Med udgangspunkt i pædagoguddannelsens krav og pædagogens samfundsmæssige opgave bliver du i stand til at tilrettelægge praktikuddannelsen med udgangspunkt i den konkrete studerende, jeres målgruppe og institution.

Campus Vordingborg
Modul
-

Praktikvejleder til pædagoguddannelsen

Som praktikvejleder til pædagogstuderende i praktik har man stor betydning for studerendes læringsmæssige udbytte af praktikforløbet. Dette konkluderes blandt andet i EVA`s undersøgelse af Praktikvejledning på pædagoguddannelsen.

Modulet kvalificerer dine kompetencer som praktikvejleder for studerende i 1. 2. og 3. praktikperiode.

Med udgangspunkt i pædagoguddannelsens krav og pædagogens samfundsmæssige opgave bliver du i stand til at tilrettelægge praktikuddannelsen med udgangspunkt i den konkrete studerende, jeres målgruppe og institution.

Campus Slagelse
Modul
-

Fællesskabende Pædagogik

Er du nysgerrig på, hvordan du kan arbejde fællesskabende for børn/unge/voksne i udsatte positioner?

Campus Roskilde
Modul
-

Afgangsmodul Vejledning og supervision

Afgangsprojektet afslutter uddannelsen og skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbyttet er opnået.

Fokus er således på analyse, refleksion, vurdering samt håndtering af faglige problemer gennem anvendelsen af relevante teorier, metoder og forskningsresultater.

Afgangsprojektets emne skal ligge inden for diplomuddannelsens faglige område og skal formuleres, så eventuelle valgfag, herunder også valgfag taget uden for uddannelsen, inddrages. Institutionen skal desuden godkende emnet.

Campus Roskilde
Modul
-

Afgangsmodul Ordblindelærer i grundskolen

Med afgangsprojektet afsluttes uddannelsen med retning Ordblindelærer i grundskolen.

Afgangsprojektet skal demonstrere forskningsbaseret viden om læsning og skrivning med særligt fokus på elever i skriftsprogsvanskeligheder, såsom elever i risiko for ordblindhed, ordblinde elever og elever med usikker fonologisk kodning.

Projektet skal afspejle kompetencer inden for planlægning, gennemførsel og evaluering af skriftsproglige indsatser for målgruppen samt formidling af didaktik til kolleger, forældre og ledelse der fordrer inkluderende læringsmiljøer i alle fag.

Campus Roskilde
Modul
-

Afgangsprojekt PD - uden retning

Afgangsprojektet afslutter uddannelsen og skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbyttet er opnået.

Fokus er således på analyse, refleksion, vurdering samt håndtering af faglige problemer gennem anvendelsen af relevante teorier, metoder og forskningsresultater.

Afgangsprojektets emne skal ligge inden for diplomuddannelsens faglige område og skal formuleres, så eventuelle valgfag, herunder også valgfag taget uden for uddannelsen, inddrages.

Campus Roskilde
Modul
-

Afgangsmodul: Psykologi

Afgangsprojektet afslutter uddannelsen og skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbyttet er opnået.

Fokus er således på analyse, refleksion, vurdering samt håndtering af faglige problemer gennem anvendelsen af relevante teorier, metoder og forskningsresultater.

Afgangsprojektets emne skal ligge inden for diplomuddannelsens faglige område og skal formuleres, så eventuelle valgfag, herunder også valgfag taget uden for uddannelsen, inddrages. Institutionen skal desuden godkende emnet.

Campus Roskilde
Modul
-

Afgangsmodul Læringsvejleder

Med afgangsprojektet for retningen læringsvejleder kvalificeres til at kunne varetage igangsættende, udviklende, vejledende og koordinerende funktioner i forbindelse med skolens Pædagogiske Læringscenter.

Med afsæt i forsknings-, teoretisk og erfaringsbaseret viden inden for læring, didaktik og organisationsudvikling skal du vise, hvordan du i dit professionelle virke håndterer komplekse pædagogiske udviklingsopgaver, der angår læring og trivsel, samt didaktisk nytænkning i relation til elever, pædagogisk personale og skolen som organisation.

Afgangsprojektets emne skal ligge inden for retningens faglige område og det anføres i den skriftlige opgave, hvilke moduler uddannelsen er opbygget af og hvordan afgangsprojektet imødekommer læringsmålene for retningen.

Campus Roskilde
Modul