Del

Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration

En akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration giver et bredt vidensfundament om opgaver og funktioner inden for offentlig forvaltning og administration og konkret forståelse for arbejdet med sagsbehandling, organisationsudvikling og økonomi.

Uddannelsen er på samme niveau som Kommunom, men er officielt kvalitetssikret via ekstern akkreditering og tilsyn.

Uddannelsen giver dig…

 • Bred og alsidig viden om funktioner og opgaver inden for administration og offentlig forvaltning, herunder sagsbehandling, organisationspsykologi og økonomi
 • Kompetence til at varetage forskellige funktioner og situationer inden for administration og offentlig forvaltning
 • Viden om centrale teorier og metoder inden for det samfundsfaglige og juridiske område
 • Uddannelsen giver adgang til en diplomuddannelse

Målgruppe

Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration er for administrative medarbejdere i offentlige forvaltninger og institutioner i kommuner, regioner og i staten.

Uddannelsens opbygning

Varighed

 • som heltidsuddannelse: 1 år
 • som deltidsuddannelse: 3 år (max 6 år), hvor der tages hensyn til din tilknytning til arbejdsmarkedet

For at gennemføre uddannelsen skal du læse:

 • 2 obligatoriske moduler
 • 3 valgfrie moduler
 • 1 afgangsprojekt

Hvert modul er normeret til 10 ECTS point, og læser du alle 6 moduler, har du i alt læst 60 ECTS og får en akademigrad AU i Offentlig administration og forvaltning, som bl.a. er adgangsgivende til flere diplomuddannelser.

Alle moduler samt afgangsprojekt afsluttes med eksamen.

Du vælger selv, om du vil læse enkelte moduler, eller alle uddannelsens moduler.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du have bestået en af følgende uddannelser:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant Grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse minimum på niveau som 1-3


Desuden skal du have 2 års relevant erhvervserfaring