Del

Analyse og metoder

I en verden i kraftig forandring og med en stigende vidensproduktion er det vigtigt at have styr på de videnskabelige grundsten - metoder og analyseredskaber - til at skabe og vurdere den nye viden.

Fagspecifik viden ændrer sig og forældes i takt med, at nye problematikker opstår som følge af f.eks. digitalisering, men viden om de grundlæggende videnskabelige metoder til at håndtere denne forandring kan fungere som et fagligt anker - og som udgangspunkt for nyskabelse.

Det får du ud af modulet

 • Et videnskabeligt grundlag for at arbejde problemorienteret med at løse de praksisnære opgaver, du møder i din hverdag
 • Indsigt i forskellige videnskabelige metoder med henblik på at identificere styrker og svagheder i såvel videnskabelige undersøgelser som fagfællers argumenter
 • Viden om indsamling, bearbejdning og analyse af kvalitativ og kvantitativ data, og hvilke fordele og ulemper der er ved de respektive former for data, så du kan vælge den rette metode til netop din problemstilling
 • Værktøjerne til selv og i samarbejde med andre at skabe fagspecifik viden og løsninger.

Fagligt indhold

 • Metodevalg
 • Interessentanalyse
 • Kildekritik
 • Spørgeskemaer
 • Interviews
 • Observation
 • Dataanalyse
 • Rapportskrivning og formidling af forløb.

Modulet er for dig, der

arbejder i den offentlige sektor og til tider skal forholde dig til rapporter og ny viden af forskellig art. Det kan være i forbindelse med udviklingsarbejde, organisatoriske forandringer eller implementeringen af ny praksis.

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Campus Næstved

Beskrivelse: Obligatorisk modul

Start dato: 4. februar 2019

Slut dato: 12. juni 2019

Tidsangivelse: 4/2, 25/2, 11/3, 25/3, 8/4, 29/4, afl. 29/5, eks. 11-12/6

Tilmeldingsfrist: 21. januar 2019

Pris: 8.900,00 DKK


Konsulent:

Ditte Vestergaard

7248 2226, dive@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Jannie Jensen

7248 1353, jjen@pha.dk

Cxense Display