Del

Forvaltningsret

Med det store fokus på effektivisering og service, giver indsigt i de juridiske rammer for sagsbehandlingen et trygt styringsredskab i praksis

På modulet får du et indgående kendskab til de almindelige forvaltningsretlige regler og grundsætninger, således at du fortsat kan foretage en forvaltningsretlig korrekt sagsbehandling og løse forvaltningsretlige problemstillinger med hensyntagen til borgernes retssikkerhed

Modulet giver dig

  • Høj faglighed i jura som et styringsredskab, hvor lovgivningen kan bruges som noget positivt og trygt, der hjælper med at sætte rammen for god sagsbehandling og borgerbetjening.

  • Du vil i løbet af undervisningen komme til at beskæftige dig med væsentlige dele af forvaltningsretten.

  • Samtidig vil du lære at skelne mellem forvaltningsret og materiel ret, således at du med kyndighed kan anvende begge til at forstå sagsbehandlingsprocessen, de lovmæssige procedurer, samt overholde kvalitetskrav til indholdet af dertil hørende afgørelser.

Målgruppe

Kompetente administrative medarbejdere i kommunen, der vil arbejde med at styrke indsigten i de lovmæssige rammer og krav til indhold af sagsbehandlingen. Modulet henvender sig således især til dig, der har sagsbehandling som primær arbejdsopgave.

 

 

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Campus Næstved

Beskrivelse: Obligatorisk modul

Start dato: 27. august 2018

Slut dato: 11. december 2018

Tidsangivelse: 27/8, 10/9, 24/9, 8/10, 22/10, 5/11, afl. 26/11, eks. 10-11/12

Tilmeldingsfrist: 13. august 2018

Pris: 10.000,00 DKK


Konsulent:

Ditte Vestergaard

7248 2226, dive@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Jannie Jensen

7248 1353, jjen@pha.dk

Cxense Display