Del

Samskabelse

Der fokuseres på at give deltagerne forudsætninger til at indgå som aktive medspillere i løsningen af velfærdsopgaver, der i højere grad end i dag skal løses i et samspil mellem kommune, borgere og andre relevante aktører.

Modulet giver dig

  • Metoder til at arbejde med at skabe løsninger på komplekse velfærdsopgaver i samspil mellem borgere, virksomheder og foreninger.
  • En forståelse for hvordan du kan facilitere tværfaglighed, socialt entreprenørskab og aktivt medborgerskab.
  • Indsigt i de forskellige ressourceforståelser og roller, der fremmer den aktive medborgerskabelse.
  • Viden om hvordan kultur, relationer og kommunikation samvirker i forhold til at iscenesætte, navigere i og styre komplekse processer med mange interessenter og aktører.
  • Konkrete værktøjer og viden til at designe og gennemføre samskabende processor inden for dit arbejdsområde.

Målgruppe

Modulet henvender sig til dig, som skal deltage i eller facilitere processer, hvor udviklingen af velfærdsopgaver skal løses i samspil med borgere, virksomheder og foreninger.

Omfang

5 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Campus Næstved

Beskrivelse: Valgfag

Start dato: 20. august 2019

Slut dato: 20. november 2019

Tidsangivelse: 20/8, 10/9, 24/9, 8/10, afl. 5/11, eks. 19-20/11

Tilmeldingsfrist: 5. august 2019

Pris: 6.500,00 DKK


Konsulent:

Ditte Vestergaard

7248 2226, dive@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Jannie Jensen

7248 1353, jjen@pha.dk

Cxense Display