Del

Samfundsvidenskabelig analyse og metode

Stigende krav og behov for nytænkning i den offentlige sektor kræver et veludviklet analytisk blik, så man ser muligheder og kan imødekomme udfordringer.

På modulet er der fokus på problemorienteret analytisk arbejde til blandt andet at håndtere forandringsprocesser som følge af implementering af ny velfærdsteknologi.

Modulet giver dig

  • Indsigt i metoder af relevans for problemorienteret samfundsvidenskabeligt projektarbejde.
  • Viden og kompetencer til generelt at kunne analysere og vurdere problemstillinger af relevans for den offentlig forvaltning og administration.
  • Kompetencer til at kunne bedømme mulighederne for at inddrage samfundsvidenskabelig teori i problemorienterede analyser og kunne indsamle, bearbejde, analysere og præsentere empirisk materiale.
  • Evne til at disponere og fremstille en problemstilling kort og præcist, eksempelvis i form af en synopsis.
  • En videnskabsteoretisk tilgang til at arbejde med problemstillinger inden for den offentlige sektor og forvaltningen.
  • Mulighed for at arbejde analytisk i hverdagen med afsæt i både kvalitative og kvantitative data.

Målgruppe

Modulet er for dig, der enten i din rolle som leder eller medarbejder, ser potentiale i at dykke et spadestik dybere for at forstå relevante problematikker og ønsker kendskab til det håndværk det kræver, at arbejde metodisk og analytisk.

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Campus Nykøbing

Beskrivelse: Obligatorisk modul - tirsdage

Start dato: 18. september 2018

Slut dato: 5. december 2018

Tidsangivelse: 18/9, 25/9, 2/10, 9/10, 23/10, 30/10, afl. 13/11, eks. 4-5/12

Tilmeldingsfrist: 13. august 2018

Pris: 10.000,00 DKK


Uddannelsessekretær:

Jannie Jensen

7248 1353, jjen@pha.dk

Tilmelding

Sted: Campus Nykøbing

Beskrivelse: Obligatorisk modul - onsdage

Start dato: 19. september 2018

Slut dato: 7. december 2018

Tidsangivelse: 19/9, 26/9, 3/10, 10/10, 24/10, 31/10, afl. 14/11, eks. 6-7/12

Tilmeldingsfrist: 13. august 2018

Pris: 10.000,00 DKK


Uddannelsessekretær:

Jannie Jensen

7248 1353, jjen@pha.dk

Cxense Display