Del

Økonomi

Betaling

Betaling til moduler og kurser er bindende fra det tidspunkt, hvor optagelsesbrevet er modtaget af den studerende/kursisten. Deltagergebyret skal betales inden undervisningens start. Deltagelse i undervisning og prøver sker under forudsætning af, at deltagergebyret er betalt rettidigt.

Ret til prisændringer forbeholdes.

Statens Voksenuddannelsesstøtte

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) er økonomisk støtte til folk, der ønsker at efter- og videreuddanne sig. Der kan søges SVU til uddannelser, der er tilrettelagt som heltidsuddannelse. For at kunne modtage SVU skal du opfylde en række almindelige SVU-regler, som findes på www.svu.dk.

SVU-satsen for uddannelser svarer til højeste dagpengesats på 60% af dagpengesatsen. Hvis du har orlov med løn under uddannelse, kan SVU’en udbetales til arbejdsgiveren.

Ved spørgsmål kontakt SVU-administrator: Studievalg København, tlf. 7248 9600.

Omstillingsfonden

Søg om 10.000 kr. om året til efter-og videreuddannelse

Fra 1. august 2018 kan faglærte og ufaglærte der ikke har en videregående uddannelse med midler fra omstillingsfonden gå i gang med, eller fortsætte på en akademi- og diplomuddannelse. Fonden dækker deltagergebyr op til 10.000 kroner om året til og med år 2021.

Læs mere her


Søg om 25.000 kr. til efter-og videreuddannelse

Du kan søge, hvis du er omfattet af en overenskomst mellem KL og BUPL, Dansk Socialrådgiverforening, FOA - Fag og Arbejde, Forhandlingskartellet, HK KOMMUNAL, Dansk Metal / håndværkerorganisationerne, Socialpædagogernes Landsforbund, Teknisk Landsforbund eller 3F Fagligt Fælles Forbund.

Læs mere

Cxense Display