Del

Realkompetencevurdering

I Professionshøjskolen Absalon møder vi studerende, der ønsker at tage en diplom- eller akademiuddannelse, men som ikke har en adgangsgivende uddannelse. Ansøgeren har mange års erfaring og relevante kompetencer og for dem, findes der en genvej til uddannelse.

Genvejen går gennem det, vi kalder en realkompetencevurdering, som er en individuel vurdering og et fagligt skøn af ansøgers kompetencer og erfaring.

Hvad er realkompetencevurdering?

Individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) har til formål at give anerkendelse for ansøgerens samlede viden, færdigheder og kompetencer i forhold til en videregående voksenuddannelse eller en diplomuddannelse. Vurderingen foretages i forhold til enten adgangskrav (adgangsbevis) til en diplomuddannelse eller målbeskrivelser (kompetencebevis) for en diplomuddannelse eller dele heraf.

Realkompetencevurdering er en vurdering af den samlede mængde viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan disse er erhvervet. Det betyder, at det er muligt at få anerkendt de kompetencer, der er opnået ved en uformel ikke adgangsgivende uddannelse sammen med inddragelse af f.eks. lang karriere i praksis, forenings- og fritidsarbejde, højskoleophold, udviklingsprojekter eller tillidshverv m.v. Det er også muligt at få vurderet kompetencer både fra det ordinære uddannelsessystem såvel som fra det ikke etablerede uddannelsessystem. Der kan søges om at få kompetencer vurderet i forhold til de diplom- og akademiuddannelser, som Professionshøjskolen Absalon udbyder.

Hvad kan du søge?

 • Du kan søge om at få et adgangsbevis, som giver dig mulighed for at blive optaget på en diplomuddannelse uden en kort eller mellemlang videregående uddannelse. Du kan ikke søge realkompetencevurdering alene for manglende min. 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse.
 • Du kan søge om et kompetencebevis, som giver dig mulighed for at få godtgjort et modul.
 • Du kan søge om et uddannelsesbevis som giver dig mulighed for at få godtgjort en uddannelse.

 

Vejledning om realkompetence

Hvis du ønsker at høre mere om mulighederne for at blive realkompetencevurderet, eller hvis du ønsker at få vejledning om realkompetencevurdering i relation til diplomuddannelse, er du velkommen til at kontakte uddannelsessekretær Tina Rozumiak Nicolajsen på mail: tinn@pha.dk eller på tlf. nr: 7248 1233

Dispensation og merit

Ved dispensationsansøgninger og merit vurderinger kontakt altid en uddannelseskonsulent inden for det fagområde, hvor du ønsker denne vurdering.

Der er løbende ansøgningsfrist for dispensations- og meritansøgninger.

RKV-forløb

Adgangsbevis

Ansøgningen skal bestå af:

 1. Et udfyldt ansøgningsskema hvor det tydeligt angives, hvilken diplomuddannelse der søges optagelse på.
 2. Et personligt og detaljeret CV samt en kort tekst der motiverer ansøgningen.
 3. Dokumentation for de kompetencer, som ansøger har indhentet dels via uddannelse/kurser og dels via beskæftigelse/foreningsarbejde/frivilligt arbejde m.m.
 4. Ansøgningen vurderes efterfølgende af Professionshøjskolen Absalon
 5. Herefter modtager ansøgeren en reflektionsopgave, som tager udgangspunkt indenfor den diplomuddannelse, der søges adgangsbevis til. Besvarelsen må max udgøre 3 sider.
Kompetencebevis i forhold til et fagmodul

Ansøgningen skal bestå af:

 1. En ansøgning hvor det tydeligt angives, hvilket modul der søges kompetencebevis til. Derudover et udvidet CV og en tekst, der begrunder ansøgningen.
 2. Dokumentation for de kompetencer, som ansøger har erhvervet dels via uddannelse/kurser og dels via beskæftigelse/foreningsarbejde/frivilligt arbejde m.m.
 3. Ansøgningen vurderes af Professionshøjskolen Absalon
 4. Herefter bliver ansøger stillet en opgave. Ud fra en selvvalgt problemformulering, skal besvarelsen indeholde en redegørelse, en analyse og en diskussion af den formulerede problemstilling. Desuden skal tekst og litteratur forholde sig til læringsmålene i den aktuelle studieordning i det fagmodul, hvori der søges kompetencebevis. Besvarelsen må max udgøre 3-5 sider.
Uddannelsesbevis

For at modtage et uddannelsesbevis skal ansøgeren enten have bestået eller godkendt ved realkompetencevurdering (kompetencebevis) både obligatoriske og udvalgte fagmoduler svarende til 60 ECTS incl. afgangsprojekt.

Se afsnittet om kompetencebevis.

Rapport

Når realkompe- tencer bliver en genvej til uddannelse

Rapporten beskriver en undersøgelse af, hvordan studerende, som er blevet realkompetencevurderet for at blive optaget på Diplom i Ledelse, har klaret sig i uddannelsen set i forhold til, hvordan ordinære studerende har klaret sig.

Cxense Display