Del

Konferencer, kurser og temadage

Læringscenterets dag 2018
28. august 2018
Tag med til en spændende konference for alle vejledere, bibliotekarer, ressourcepersoner, skoleledelse og forvaltningskonsulenter - under…
Informations- og dialogmøde om specialuddannelse for sygeplejersker i borgernær sygepleje
6. september 2018
Specialuddannelse i borgernær sygepleje er nu nært forestående og Professionshøjskolen Absalon forventes at tilbyde specialuddannelsen med forventet…
Vidensaften om samskabelse og fællesskaber i praksis
10. september 2018
Arbejder du med samskabelse, fællesskaber og bæredygtige lokalsamfund?
Dansklærernes dag - yngste
13. september 2018
Underviser du de yngste klasser i dansk, så er denne konference for dig! Tag med til en hel dags faglig inspiration, hvor du blandt andet kan møde…
Docenttiltrædelsesforelæsning ved Lene S. K. Schmidt
14. september 2018
Er du klar til i morgen?´Om pædagogisk arbejde i spændingsfeltet mellem idealer og praksis
Nationalt netværk for udsatte voksen-området inviterer til UC-NUVO konference
19. september 2018 - 20. september 2018
Tema: Hvem er eksperterne på området for udsatte voksne?
Vi sætter fokus på, hvordan ekspertpositioner rammesætter viden inden for forskellige…
Små børns møde med kunst og kulturarv i dagtilbud med fokus på  fortælling, musik og drama
26. - 28. september 2018
Bliv klogere på hvordan man kan inddrage besøg i lokale kunst og kulturarvsinstitutioner som en integreret del af arbejdet med den styrkede læreplan.…
Dansk lige nu - 5. til 10. klasse
27. september 2018
Tag med til årets konference for dansklærere i skolens ældste klasser, hvor du blandt andet kan høre Jesper Wung-Sung fortælle om sine bøger.
Pædagogkonferencen 2018
3. oktober 2018
Sæt fokus på institutionens læringsmiljø og vær på forkant med den styrkede pædagogiske læreplan i den nye Dagtilbudslov.
Fællesskaber på tværs - en vej til bæredygtige lokalsamfund? Og hvad skal der til?
5. oktober 2018
Vi sætter spot på, hvordan vi kan skabe mere bæredygtige lokalsamfund med flere meningsfulde fællesskaber, så flere med og færre falder ud.
Masterclass om værdi og måling af samskabelse
9. oktober - 8. november 2018
Professionshøjskolen Absalon og Center for Borgerdialog inviterer til Masterclass om værdi og måling af samskabelse.
SPOT ON - Krop, sanser og bevægelse i dagtilbud (Nykøbing)
31. oktober 2018
Mange danske børn bevæger sig for lidt! Børn lærer ved at udforske med krop og sanser - og derfor er der god grund til at sætte fokus på børn og…
Læsevejlederkonferencen 2018
1. november 2018
Konferencen byder på spændende faglige oplæg, som gør dig klogere og giver dig nye vinkler på din hverdag som læsevejleder.
SPOT ON - Krop, sanser og bevægelse i dagtilbud (Slagelse)
1. november 2018
Mange danske børn bevæger sig for lidt! Børn lærer ved at udforske med krop og sanser - og derfor er der god grund til at sætte fokus på børn og…
Musikfagets dag 2018
15. november 2018
Tag med til en spændende og praksisnær konference for lærere og pædagoger, som arbejder med musik på alle klassetrin i folkeskolen.
Små børns møde med kunst og kulturarv i dagtilbud med fokus på fortælling og billedkunst
19. - 21. november 2018
Bliv klogere på hvordan man kan inddrage besøg i lokale kunst og kulturarvsinstitutioner som en integreret del af arbejdet med den styrkede læreplan.…
Fællesskabsbaseret udvikling af bæredygtige lokalsamfund -  en offentlig kerneopgave i fremtiden?
19. november 2018
Deltagelse i fællesskaber fremmer mental og fysisk sundhed, da netværk og relationer holder os i gang uanset livssituation. Fællesskaber styrker…
International Markedskonference
20. november 2018
Boost den internationale dimension på din skole! Dagen vil bugne af oplæg, ta' selv-informationer på 11 forskellige stande og workshops. Og som…
Små børns møde med kunst og kulturarv i dagtilbud med fokus på  fortælling, musik og drama
28. - 30. januar 2019
Bliv klogere på hvordan man kan inddrage besøg i lokale kunst og kulturarvsinstitutioner som en integreret del af arbejdet med den styrkede læreplan.…

Kurser, moduler og temadage

Kursuskatalog 2018/19

Cxense Display