Del

Økonomi og styring

Er du ledig?

 

Så kan dit Jobcenter give dig de moduler, som står på positivlisten for den regionale uddannelsespulje.

Modulet tager udgangspunkt i den offentlige sektors opgaver, organisering og finansiering og giver et overblik over den samlede offentlige sektors økonomi. Med den øgede fokus på gevinstrealisering spiller økonomi og styring en stadig større rolle i digitale projekter og forandringer i det offentlige.

Der fokuseres derfor på muligheder og begrænsninger i økonomi-og ressourcestyringen i stat, regioner og kommuner. Du lærer at sætte konkrete mål og midler fra økonomistyringen i praksis, herunder typiske problemstillinger og løsningsmodeller. Der arbejdes desuden med centrale redskaber til økonomisk analyse og sammenligning af nøgletal.

Modulet giver dig 

  • En generel indføring i den samlede offentlige sektors økonomi og rolle samt finansieringen af den offentlige sektor. 
  • Indblik i baggrunden og principperne for de økonomiske aftaler mellem staten og kommunerne. Kendskab til finanslovens/budgettets rolle for den offentlige sektors indtægter og udgifter. 
  • En særlig vinkel i forhold til styringsmetoder i forbindelse med økonomi- og ressourcestyring i forandringsprojekter, herunder udarbejdelse af Business Case og gevinstkortlægning.

Målgruppe

Med det øgede fokus på gevinstrealisering, spiller økonomi og styring en stadig større rolle i digitale projekter og forandringer i det offentlige. Modulet er tilpasset denne dagsorden og henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine kompetencer indenfor budgetlægning. F.eks. i forbindelse med udarbejdelse af Business Case, gevinstkortlægning, mv.

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Det er pt. ikke muligt at tilmelde sig modulet. Kontakt en uddannelseskonsulent – se under kontakt.

Se aktuelle moduler
Cxense Display