Del

International handel og markedsføring

For dig, der ønsker at styrke dine kompetencer inden for salg og marketing i et internationalt perspektiv

Uddannelsen er en overbygningsuddannelse for dig, der ved siden af jobbet gerne vil udvikle dig fagligt og personligt. Uddannelsen er på bachelorniveau og svarer til HD-2. del.

På uddannelsen får du styrket dine kompetencer og udvidet din værktøjskasse i forhold til at:

  •  have udviklingsbaseret viden om praksis og anvendt teori og metode
  • forstå samt reflektere over praksis og anvendt teori og metode
  • anvende metoder og redskaber og skal kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for international handel og markedsføring
  • vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller
  • formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til egen organisation, samarbejdspartnere og øvrige interessenter
  • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i salgs- og markedsføringssammenhænge
  • selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar på mellemlederniveau inden for rammerne af en professionel etik
  • udvikle egen praksis

Praktisk information

Priser og ansøgningsfrister

5 ECTS-point 6.000,- kr.
10 ECTS-point 10.500,- kr.
Afgangsprojekt 13.000,- kr.
Der tages forbehold for prisændringer.

Ansøgningsfrister:
Se under de enkelte moduler
Vi optager studerende frem til studiestart, såfremt der er ledige pladser.

Adgangskrav
  • En adgangsgivende uddannelse svarende til en kort eller mellemlang videregående uddannelse.
  • 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.
Realkompetencevurdering

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav kan du søge om at blive realkompetencevurderet.
Der kan søges realkompetencevurdering i forhold til kravet om adgangsgivende uddannelse, men ikke i forhold til kravet om mindst to års relevant erhvervserfaring.

Cxense Display