Del

Organisation, metode og videnskabsteori

På dette modul stilles der skarpt på forskellige forhold/aspekter ved det at drive, udvikle og trives i en organisation. Du lærer at designe en organisationsanalyse og inddrager egne erfaringer fra din virksomhed.

Du lærer også at vurdere og begrunde forskellige metodemæssige valg.

Indhold

 • Organisationskultur
 • Organisationsforandring og udvikling
 • Beslutningsteori
 • Ledelse
 • Læring
 • Kommunikation
 • Videnskabsteori
 • Samfundsvidenskabelig metode

Læringsmål

Viden

Den studerende skal:

 • have viden om forskellige teoretiske perspektiver på organisationer for at kunne vurdere organisationens indre struktur og dennes betydning for individ, organisation og samfund
 • have viden om og kunne diskutere, hvordan organisationskultur har betydning i og for organisationer og på ledelse
 • i et videnskabsteoretisk perspektiv kunne forstå og vurdere organisationsteorier og samfundsvidenskabelige metoders anvendelighed i forhold til praktiske problemstillinger og egen ledelse
Færdigheder

Den studerende skal:

 • kunne designe en organisationsanalyse, herunder skulle kunne reflektere over metodiske valg af kvalitative metoder og kvantitative metoder
 • kunne identificere forskellige interessenters mål og værdier og deres betydning for organisationen
 • kunne identificere og analysere organisatoriske problemstillinger og konkludere, hvordan forskellige løsningsforslag får indflydelse på praksis
 • inddrage og analysere organisatoriske problemstillinger og erfaringer fra egen organisation for at skabe udvikling, motivation og læring i egen praksis
 • kunne indsamle empiri i forhold til selvvalgte organisatoriske problemstillinger
Kompetencer

Den studerende skal:

 • kunne medvirke til at afklare strukturer og værdier i organisationen for at identificere behov for organisationsudvikling
 • kunne iværksætte og håndtere organisatoriske forandringer i et konstruktivt internt og eksternt samarbejde
 • kunne identificere egne behov for kompetenceudvikling

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Det er pt. ikke muligt at tilmelde sig modulet. Kontakt en uddannelseskonsulent – se under kontakt.

Se aktuelle moduler
Cxense Display