Del

Shipping

For dig, der ønsker at styrke dine kompetencer inden for shippingbranchen

Uddannelsen er en overbygningsuddannelse for dig, der ved siden af jobbet gerne vil udvikle dig fagligt og personligt. Uddannelsen er på bachelorniveau og svarer til HD-2.del.

På uddannelsen får du styrket dine kompetencer og udvidet din værktøjskasse i forhold til at

  • have udviklingsbaseret viden om praksis, teori og metode
  • selvstændigt at kunne analysere, vurdere og reflektere over problemstillinger samt varetage praksisnære og komplekse opgaver inden for shipping
  • anvende metoder og redskaber samt  mestre de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet shipping
  • vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller
  • formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere
  • udvikle, vurdere og implementere operationelle, taktiske og strategiske tiltag inden for shipping branchen og anvende relevante modeller til dette.
  • indgå selvstændigt i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik
  • udvikle egen praksis

Praktisk information

Priser og ansøgningsfrister

5 ECTS-point 6.000,- kr.
10 ECTS-point 10.500,- kr.
Afgangsprojekt 13.000,- kr.
Der tages forbehold for prisændringer.

Ansøgningsfrister:
Se under de enkelte moduler
Vi optager studerende frem til studiestart, såfremt der er ledige pladser.

Adgangskrav
  • En adgangsgivende uddannelse svarende til en kort eller mellemlang videregående uddannelse.
  • 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.
Realkompetencevurdering

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav kan du søge om at blive realkompetencevurderet.
Der kan søges realkompetencevurdering i forhold til kravet om adgangsgivende uddannelse, men ikke i forhold til kravet om mindst to års relevant erhvervserfaring.

Cxense Display