Del

Det personlige lederskab 1 - Lederkommunikation

Modulet indledes som noget helt nyt med et internat på Sørup Herregaard, lige midt på Sjælland. Vi gør det for at sikre, at dit læringsudbytte bliver så højt som muligt, og vi gør det, fordi vi har mulighed for at tiltrække internationale kapaciteter med live videolink.

De øvrige undervisningsdage kan du vælge mellem Slagelse, Næstved og Roskilde.

På modulet er det dig og din ledelse der er i centrum

Hvad enten du har en formel lederrolle med personaleansvar eller om du står som konsulent, koordinator eller tovholder for processer, hvor du skal involvere og lede andre, udgør det personlige lederskab fundamentet for din rolle og dine handlemuligheder.

Ledelse er en faglig disciplin og målet er at du via modulet bliver i stand til at arbejde med hvordan du varetager rollen - både som formel og uformel leder. Du får mulighed for at vende og dreje egen praksis i tæt sparring med undervisere og medstuderende med fokus på de kommunikative kompetencer i relation til dine egne ledelsesmæssige udfordringer.

Det får du ud af forløbet

Modulet er centreret omkring en af de vigtigste kompetencer for en leder, nemlig kommunikation.
Du lærer om relationel koordinering direkte af Jody Gittell, der er den amerikanske ophavskvinde til metoden.
Du får indsigt i flere modeller, som du kan gå direkte ud i egen praksis og anvende.
Vi sikrer os hele tiden, at der er direkte sammenhæng mellem teori og din egen praksis.

Fagligt indhold

  • kommunikationsteorier
  • relationel koordinering
  • videnskabsteori
  • sprogets skabende kraft
  • narrativ ledelse
  • ledelsesbaseret coaching
  • refleksiv ledelse
  • facilitering af møder 

Omfang

5 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Slagelse

Beskrivelse: De første to undervisningsdage er tilrettelagt som internat på Konference & Hotel Klinten, Søndervej 8, 4673 Rødvig Stevns. Har du slet ingen mulighed for at overnatte, er programmet tilrettelagt så det er muligt at tage hjem at sove og møde igen næste morgen. Ønskes uden overnatning, skriv uden overnatning i bemærkninger. I tilfælde af vegetar etc., er det vigtigt, du skriver dette under bemærkninger.

Start dato: 21. august 2018

Slut dato: 9. oktober 2018

Tidsangivelse: 21/8, 22/8, 5/9, 19/9 kl. 8.30 - 15.30. Studiedage: 28/8, 11/9. Opgaveaflev.9/10

Tilmeldingsfrist: 14. august 2018

Pris: 8.850,00 DKK


Konsulent:

Kell Hartmann

7248 1291, keh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Connie Troest

7248 1246, ctr@pha.dk

Tilmelding

Sted: Næstved

Beskrivelse: De første to undervisningsdage er tilrettelagt som internat på Konference & Hotel Klinten, Søndervej 8, 4673 Rødvig Stevns. Har du slet ingen mulighed for at overnatte, er programmet tilrettelagt så det er muligt at tage hjem at sove og møde igen næste morgen. Ønskes uden overnatning, skriv uden overnatning i bemærkninger.I tilfælde af vegetar etc., er det vigtigt, du skriver dette under bemærkninger.

Start dato: 21. august 2018

Slut dato: 11. oktober 2018

Tidsangivelse: 21/8, 22/8, 7/9, 21/9 kl. 8.30 - 15.30. Studiedage: 31/8, 14/9. Opgaveaflev. 11/10.

Tilmeldingsfrist: 14. august 2018

Pris: 8.850,00 DKK


Konsulent:

Kell Hartmann

7248 1291, keh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Connie Troest

7248 1246, ctr@pha.dk

Tilmelding

Sted: Roskilde

Beskrivelse: De første to undervisningsdage er tilrettelagt som internat på Konference & Hotel Klinten, Søndervej 8, 4673 Rødvig Stevns. Har du slet ingen mulighed for at overnatte, er programmet tilrettelagt så det er muligt at tage hjem at sove og møde igen næste morgen. Ønskes uden overnatning, skriv uden overnatning i bemærkninger. I tilfælde af vegetar etc., er det vigtigt, du skriver dette under bemærkninger.

Start dato: 21. august 2018

Slut dato: 10. oktober 2018

Tidsangivelse: 21/8, 22/8, 5/9, 19/9 kl. 8.30 - 15.30. Studiedage: 29/8, 12/9. Opgaveaflev. 10/10

Tilmeldingsfrist: 14. august 2018

Pris: 8.850,00 DKK


Konsulent:

Kell Hartmann

7248 1291, keh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Connie Troest

7248 1246, ctr@pha.dk

Cxense Display