Del

Det personlige lederskab 1

Lederkommunikation

På modulet er det dig og din ledelse der er i centrum.

Hvad enten du har en formel lederrolle med personaleansvar eller om du står som konsulent, koordinator eller tovholder for processer, hvor du skal involvere og lede andre, udgør det personlige lederskab fundamentet for din rolle og dine handlemuligheder.

Ledelse er en faglig disciplin og målet er at du via modulet bliver i stand til at arbejde med hvordan du varetager rollen - både som formel og uformel leder. Du får mulighed for at vende og dreje egen praksis i tæt sparring med undervisere og medstuderende med fokus på de kommunikative kompetencer i relation til dine egne ledelsesmæssige udfordringer.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af:

  • Teorier og metoder om kommunikation og betydningen heraf i ledelsespraksis, samt kan reflektere over disse.
Færdigheder

Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at:

  • Vurdere kommunikative teorier og metoder, der retter sig mod udvikling af ledelse
  • Beslutte og anvende relevante løsninger for ledelseskommunikative problemstillinger.
Kompetencer

Det er målet, at den studerende kan:

  • Udvikle egen kommunikative refleksive ledelsespraksis i forhold til interne og eksterne relationer
  • Formulere behov for udvikling af egne kommunikative kompetencer i forhold til egne ledelsesmæssige udfordringer.

Omfang

5 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Roskilde

Beskrivelse: De første to undervisningsdage er tilrettelagt som internat på Sørup Herregård, der ligger lige uden for Ringsted. Har du slet ingen mulighed for at overnatte, er programmet tilrettelagt så det er muligt at tage hjem at sove og møde igen næste morgen. Ønskes uden overnatning, skriv uden overnatning i bemærkninger.

Start dato: 23. januar 2018

Slut dato: 22. marts 2018

Tidsangivelse: 23/1, 24/1, 7/2, 28/2 fra kl. 8.30 - 16. Studiedage 31/1, 14/2. Opgaveaflev. 22/3

Tilmeldingsfrist: 5. januar 2018

Pris: 8.400,00 DKK


Konsulent:

Kell Hartmann

7248 1291, keh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Connie Troest

7248 1246, ctr@pha.dk

Tilmelding

Sted: Slagelse

Beskrivelse: De første to undervisningsdage er tilrettelagt som internat på Sørup Herregård, der ligger lige uden for Ringsted. Har du slet ingen mulighed for at overnatte, er programmet tilrettelagt så det er muligt at tage hjem at sove og møde igen næste morgen. Ønskes uden overnatning, skriv uden overnatning i bemærkninger.

Start dato: 23. januar 2018

Slut dato: 19. marts 2018

Tidsangivelse: 23/1, 24/1, 5/2, 26/2 fra kl. 8.30 - 15.30. Studiedage 29/1, 19/2. Opgaveaflev. 19/3

Tilmeldingsfrist: 5. januar 2018

Pris: 8.400,00 DKK


Konsulent:

Kell Hartmann

7248 1291, keh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Connie Troest

7248 1246, ctr@pha.dk

Tilmelding

Sted: Næstved

Beskrivelse: De første to undervisningsdage er tilrettelagt som internat på Sørup Herregård, der ligger lige uden for Ringsted. Har du slet ingen mulighed for at overnatte, er programmet tilrettelagt så det er muligt at tage hjem at sove og møde igen næste morgen. Ønskes uden overnatning, skriv uden overnatning i bemærkninger.

Start dato: 23. januar 2018

Slut dato: 20. marts 2018

Tidsangivelse: 23/1, 24/1, 6/2, 27/2 fra kl. 8.30 - 15.30. Studiedage 30/1, 20/2. Opgaveaflev. 20/3

Tilmeldingsfrist: 5. januar 2018

Pris: 8.400,00 DKK


Konsulent:

Kell Hartmann

7248 1291, keh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Connie Troest

7248 1246, ctr@pha.dk

Cxense Display