Del

Ledelse af social kapital

Formål

Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:

  • Arbejde med analyse, refleksion og ledelse, der bidrager til organisationens sociale kapital.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af:

  • Teorier, begreber og metoder i forhold til social kapital og kunne reflektere over anvendt praksis
  • Processer på et organisatorisk, ledelsesmæssigt og operationelt niveau, der har betydning for den sociale kapital på arbejdspladsen, herunder mestring og motivation.
Færdigheder

Det er målet, at den studerende opnår praktiske færdigheder til at:

  • Analysere relevante problemstillinger samt planlægge, gennemføre og evaluere aktiviteter i relation til den sociale kapital og det psykosociale arbejdsmiljø.
Kompetencer

Det er målet, at den studerende kan:

  • Arbejde systematisk og involverende med social kapital på et organisatorisk og ledelsesmæssigt niveau og relatere egen ledelsesmæssig praksis
  • Planlægge, gennemføre og evaluere målrettede indsatser i arbejdet med social kapital.

Omfang

5 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Roskilde

Start dato: 16. april 2018

Slut dato: 19. juni 2018

Tidsangivelse: 16/4, 30/4, 14/5, 28/5 kl. 8.30 - 15.30. Opgaveaflev. 11/6. Eksamen 18/6 + 19/6

Tilmeldingsfrist: 16. april 2018

Pris: 8.500,00 DKK


Konsulent:

Kell Hartmann

7248 1291, keh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Connie Troest

7248 1246, ctr@pha.dk

Cxense Display