Del

Ledelse og medarbejdere 1

Den professionelle relation

Formål

Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:

  • Udvikle den professionelle relation mellem leder og medarbejder, samt mellem medarbejdere, der understøtter organisationens opgaver.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:

  • Samfundsmæssige diskurser, politikkers og andre rammers betydning for den professionelle relation mellem leder og medarbejder og mellem medarbejderne indbyrdes
  • Magtrelationers betydning for den professionelle relation mellem leder og medarbejder.
Færdigheder

Det er målet, at den studerende har færdigheder til at:

  • Kunne vurdere og gøre brug af teorier og metoder til at indgå i professionelle samtaler og dialoger med medarbejdere.
Kompetencer

Det er målet, at den studerende kan:

  • Anvende teknologier, metoder og redskaber, der i en given organisatorisk og ledelsesmæssig kontekst er hensigtsmæssige til at udvikle professionelle relationer
  • Etablere, udvikle og lede relationer, der understøtter samarbejdet om organisationens opgaver.

Omfang

5 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Slagelse

Start dato: 20. august 2018

Slut dato: 15. oktober 2018

Tidsangivelse: 20/8, 30/8, 17/9, 24/9 kl. 8.30 - 15.30. Studiegruppe 3/9. Praksisbesøg 10/9. Opgaveaflev. 15/10

Tilmeldingsfrist: 20. august 2018

Pris: 6.900,00 DKK


Konsulent:

Kell Hartmann

7248 1291, keh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Connie Troest

7248 1246, ctr@pha.dk

Tilmelding

Sted: Næstved

Start dato: 21. august 2018

Slut dato: 15. oktober 2018

Tidsangivelse: 21/8, 28/8, 18/9, 25/9 kl. 8.30 - 15.30. Studiedag: 4/9. Praksisbesøg 11/9 . Opgaveaflev.15/10

Tilmeldingsfrist: 21. august 2018

Pris: 6.900,00 DKK


Konsulent:

Kell Hartmann

7248 1291, keh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Connie Troest

7248 1246, ctr@pha.dk

Tilmelding

Sted: Roskilde

Start dato: 22. august 2018

Slut dato: 15. oktober 2018

Tidsangivelse: 22/8, 29/8, 19/9, 26/9 kl. 8.30 - 15.30. Studiedage: 5/9. Praksisbesøg 12/9. Opgaveaflev. 15/10

Tilmeldingsfrist: 22. august 2018

Pris: 6.900,00 DKK


Konsulent:

Kell Hartmann

7248 1291, keh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Connie Troest

7248 1246, ctr@pha.dk

Cxense Display