Del

Ledelse og organisation 1

Organisation og processer

Formål

Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:

  • Agere ledelsesmæssigt med forståelse af organisatoriske processer gennem iagttagelser, analyser, refleksioner og handlinger.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:

  • Teorier om organisering, kultur, processer og ledelse i et foranderligt samfund
  • Organisatoriske problemstillinger og handlemuligheder og kunne reflektere over disse.
Færdigheder

Det er målet, at den studerende har færdigheder til at:

  • Identificere og analysere rammer og muligheder i ledelsesrummet ved at anvende relevant teori i praksis
  • Vurdere ledelsesbeslutninger samt mulige organisatoriske konsekvenser og formidle disse over for organisationens forskellige aktører.
Kompetencer

Det er målet, at den studerende kan:

  • Perspektivere problemstillinger i organisationen, iværksætte handleplaner og lede deltagelse i forankring af organisatoriske processer og forandringer.

Omfang

5 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Roskilde

Start dato: 20. august 2018

Slut dato: 11. oktober 2018

Tidsangivelse: 20/8, 27/8, 10/9, 7/9 kl. 8.30 - 15.30. Opgaveaflev. 11/10

Tilmeldingsfrist: 20. august 2018

Pris: 6.900,00 DKK


Konsulent:

Kell Hartmann

7248 1291, keh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Connie Troest

7248 1246, ctr@pha.dk

Tilmelding

Sted: Slagelse

Start dato: 22. august 2018

Slut dato: 11. oktober 2018

Tidsangivelse: 22/8, 29/8, 12/9, 19/9 kl. 8.30 - 15.30. Opgaveaflev. 11/10.

Tilmeldingsfrist: 22. august 2018

Pris: 6.900,00 DKK


Konsulent:

Kell Hartmann

7248 1291, keh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Connie Troest

7248 1246, ctr@pha.dk

Tilmelding

Sted: Næstved

Start dato: 24. august 2018

Slut dato: 11. oktober 2018

Tidsangivelse: 24/8, 31/8, 7/9, 21/9 kl. 8.30 - 15.30. Opgaveaflev. 11/10

Tilmeldingsfrist: 24. august 2018

Pris: 6.900,00 DKK


Konsulent:

Kell Hartmann

7248 1291, keh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Connie Troest

7248 1246, ctr@pha.dk

Cxense Display