Del

Strategisk ledelse

Formål

Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:

  • Udvikle sin ledelsesopgave strategisk og begrunde strategiske handlemuligheder i ledelsespraksis

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:

  • Teorier, begreber og modeller om strategisk ledelse ud fra organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv
Færdigheder

Det er målet, at den studerende har færdigheder til at:

  • Kunne begrunde og udvælge teorier og modeller om strategisk ledelse med henblik på analyse af organisatorisk kapabilitet
  • Kunne indsamle, analysere empiri om og vurdere ledelsesmæssig praksis ud fra et strategisk perspektiv
Kompetencer

Det er målet, at den studerende kan:

  • Omsætte viden og færdigheder til strategisk ledelse og handling i praksis
  • Identificere behov for kompetenceudvikling i forhold til strategisk forandring og udvikling.

Omfang

5 ECTS-point

Tilmelding

Det er pt. ikke muligt at tilmelde sig modulet. Kontakt en uddannelseskonsulent – se under kontakt.

Se aktuelle moduler
Cxense Display